Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. 2011-11-24 11:54
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 2011-11-24 11:57
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2012 2011-11-24 11:58
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2012 2011-11-24 12:00
dokument Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2011-11-24 12:00
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 2011-11-24 12:02
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-11-24 12:04
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2011-11-24 12:14
dokument Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2011-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2011-11-24 13:08
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2011-11-24 12:25
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2011-11-24 12:26
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami 2011-11-24 12:27
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów artystycznych dla uczniów i studentów 2011-11-24 12:30
dokument Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i lokalnej historii oraz opieką nad zabytkami w Gminie Goleniów 2011-11-24 12:33
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów 2011-11-24 12:35
dokument Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 2011-11-24 12:37
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok" 2011-11-24 12:40
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów lata 2012-2016" 2011-11-24 12:47
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy M.Kolbego i ulicy Piastów w Goleniowie wraz z kanalizacją deszczową 2011-11-24 12:51
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki specjalną strefą ekonomiczną 2011-11-24 12:56