herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P- 39 z dnia 19 kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 18 ,linii kablowej 15kV na działkach nr : 18, 20, 24 , słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr: 20 i 24, słupa linii napowietrznej 15kV na działce nr 24 ,linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 18, 20, 21/22, 21/24, szafek i złączy kablowych 0,4kV na terenie działek nr: 18, 20, 21/22, 21/24 ? działki położone obrębie geodezyjnym Tarnowiec.

 

WPNS.6733.20.2011.KB                              Goleniów, dnia 28 listopada 2011r.

  

                                            O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P- 39 z dnia 19 kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 18 ,linii kablowej 15kV na działkach nr : 18, 20, 24 , słupa linii napowietrznej 15 kV na działkach nr: 20 i 24, słupa linii napowietrznej 15kV na działce nr 24 ,linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 18, 20, 21/22, 21/24, szafek i złączy kablowych 0,4kV na terenie działek nr: 18, 20, 21/22, 21/24 – działki położone obrębie geodezyjnym Tarnowiec.

 

Zgłoszona zmiana polega na przesunięciu lokalizacji złącz kablowych i trasy kabli 15 kV i 0,4kV ) w zakresie działek określonych w treści decyzji P-39.

 

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w godzinach od 9.00 do 17.00 (w poniedziałki i czwartki) oraz od 7.30 do 15.30 (we wtorki i piątki) w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 30-11-2011 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2011 10:25