herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej doziemniej 15 kV na terenie działek 80/13, 28, 69, 59, 48 i 31/14 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka , budowie stacji transformatorowej o wymiarach 2,8x1,9 i wysokości 1,75 na terenie pasa drogowego drogi oznaczonej nr geodezyjnym 28 ( zgodnie ze wskazaniem na załączniku mapowym ) i budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka .

 

WPNS.6733.113.2011.KB                            Goleniów, dnia 30 listopada 2011r.

  

                                           O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej doziemniej 15 kV na terenie działek 80/13, 28, 69, 59, 48 i 31/14 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka , budowie stacji transformatorowej o wymiarach 2,8x1,9 i wysokości 1,75 na terenie pasa drogowego drogi oznaczonej nr geodezyjnym 28 ( zgodnie ze wskazaniem na załączniku mapowym ) i budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka .

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 30-11-2011 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2011 13:24