herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn, Rurzyca .

 

WPNS.6733.125.2011.KB                                                                                   Goleniów, dnia 22 grudnia 2011r.

  

                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej zgodnie z załącznikiem graficznym tj.

  • budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na terenie działki 35/12 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn,

  • budowa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr 35/12 położonej w obrębie geodezyjnym Dobroszyn ,

  • budowa linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 35/12, 34, 33/14, 36, 116, 66 położonych w obrębie geodezyjnym Dobroszyn i na terenie działki nr 90 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca,

oraz likwidacji istniejącej linii napowietrznej 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 5 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 22-12-2011 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2011 13:53