herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE o zakończoniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zagospodarowaniu złoża kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie działki nr 237 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo.

 

Goleniów, dnia 03 stycznia 2012r.

 

WPNS.7625.9.2009.AM

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zagospodarowaniu złoża kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie działki nr 237 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo.

 

W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinie i uzgodnienia Starosty Goleniowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Goleniowie) jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (po. 206), w godzinach od 7.30 do 15.15 (od poniedziałku do piątku),

  • w terminie 21 dni od daty umieszczenia zawiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 03-01-2012 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2012 12:53