herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegajągej na lokalizacji agregatu wody lodowej na fundamencie ( obok budynku tlenowni), budowie zewnętrznego zasilania elektrycznego i wody lodowej agregatu, budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, poszerzeniu wjazdu na teren Szpitala Powiatowego dla potrzeb poprawy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie na terenie części działek nr : 212/1, 6/2, 213 i 214/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie.

 

WPNS.6733.7.2012.KB.KS Goleniów, dnia 23 stycznia 2012r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • lokalizacji agregatu wody lodowej na fundamencie ( obok budynku tlenowni),

  • budowie zewnętrznego zasilania elektrycznego i wody lodowej agregatu,

  • budowie przyłącza kanalizacji deszczowej,

  • poszerzeniu wjazdu na teren Szpitala Powiatowego

     

dla potrzeb poprawy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie na terenie części działek nr : 212/1, 6/2, 213 i 214/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 23-01-2012 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2012 09:17