herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji (rozszerzenie grupy odpadów) polegającej na lokalizacji punktu skupu złomu i metali kolorowych, na terenie działki nr 61/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7/ŚU/2010 z dnia 18 lutego 2010r.

 

Goleniów, dnia 06 lutego 2012r.

 

WPNS.7625.42.2009.AM

 

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian./ zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2012r. została wydana decyzja Nr 3/ŚU/2012 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji (rozszerzenie grupy odpadów) polegającej na lokalizacji punktu skupu złomu i metali kolorowych, na terenie działki nr 61/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7/ŚU/2010 z dnia 18 lutego 2010r.

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 10-02-2012 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2012 11:40