Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-03-22 12:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2012-03-22 12:12
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2012-03-22 12:12
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-03-22 12:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Goleniów 2012-03-22 12:14
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 "Misiowe Przedszkole" w Goleniowie 2012-03-22 12:15
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Nasza lepsza przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-03-22 12:16
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Nowoczesn@ edukacja", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-03-22 12:19
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "GSM - Goleniowska Szkoła Myślenia", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-03-22 12:20
Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-03-22 12:21
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2012-03-22 12:24
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w Gminie Goleniów 2012-03-22 12:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie 2012-03-22 12:29
Projekt uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów" na 2012 rok 2012-03-22 12:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka 2012-03-22 12:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2012-03-22 12:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2012-03-22 12:40
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwały Rady Miejskiej 2012-03-22 12:40