Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-04-19 10:33
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2012-04-19 10:38
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2012-04-19 10:39
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.3. pn. "System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" 2012-04-19 10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2012-04-19 10:42
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2012-04-19 10:43
dokument Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Inwestuj w siebie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-04-19 10:44
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok" 2012-04-19 10:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Goleniów 2012-04-19 10:47
dokument Projekt uchwały w sprawie likwidacji nazwy ulicy w obrębie nr 8 miasta Goleniów 2012-04-19 10:51
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i zmiany nazwy ulicy w obrębie nr 1 miasta Goleniów 2012-04-19 10:56
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Goleniów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłów na nieruchomościach przejmowanych od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2012-04-19 10:57
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ul. J. Matejki 3c 2012-04-19 10:57
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Goleniowie oraz wyboru jej Przewodniczącego 2012-04-19 10:59
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy dotyczącej prawidłowości postępowania przez Komisję Konkursową na wybór organu prowadzącego, któremu zostanie przekazane do prowadzenia Przedszkole Publiczne Nr 5 w Goleniowie przy ul. Pocztowej 15-18 2012-04-19 10:59
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2012 r. na Burmistrza Gminy Goleniów na brak czynności związanych ze zmianą planowanych dróg wewnętrznych przez ich usunięcie z działki nr 67/6 położonej w Podańsku złożoną przez Joannę i Włodzimierza Żelichowskich 2012-04-19 11:00