herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały Nr XVIII/208/12 z dnia 28 marca 2012 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka (na południe od strony miejscowości Czarna Łąka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uchwały wraz z załącznikami określającymi szczegółowy obszar planu znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 maja  2012 r.

                                                                                             

                                                                                               Burmistrz Gminy Goleniów 

                                                                        Robert Krupowicz                                                                                                         

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 24-04-2012 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 24-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2012 10:53