herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupa w linii napowietrznej 15 kV ( dz. nr 15/1 ) wraz z zejściem kablowym , budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( dz. nr 7/1) , budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV , złączy kablowych oraz budowa 2 słupów na trasie istniejącej linii energetycznej ( dz. nr 181/4 i 180/5 ) na terenie działek nr : 6,7/1,10,15/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno, 171, 172,174,180/5,181/4 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnówko.

 

 

WPNS.6733.41.2012.KB-5                     Goleniów, dnia 25 maja 2012r.

 

 

                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupa w linii napowietrznej 15 kV ( dz. nr 15/1 ) wraz z zejściem kablowym , budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( dz. nr 7/1) , budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV , złączy kablowych oraz budowa 2 słupów na trasie istniejącej linii energetycznej ( dz. nr 181/4 i 180/5 ) na terenie działek nr : 6,7/1,10,15/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stawno, 171, 172,174,180/5,181/4 położonych w obrębie geodezyjnym Tarnówko.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 25-05-2012 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 25-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2012 13:02