herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -zawiadamia się o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji P-101 z dnia 16 listopada 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniami warsztatowymi, garażami dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działki nr 31 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie.

 

WPNS.6733.95.2011.KB                  Goleniów, dnia 11 czerwca 2012r.

 

 

                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji P- 101 z dnia 16 listopada 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniami warsztatowymi, garażami dla samochodów ciężarowych i samochodów osobowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej na terenie działki nr 31 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie.

Zmiana dot. odprowadzenia wód opadowych z dachów oraz terenów utwardzonych do zbiornika podziemnego o pojemności około 40m3. Ścieki przed odprowadzeniem do zbiornika zostaną podczyszczone przy pomocy osadnika o przepływie poziomym i separatora substancji ropopochodnych. Ścieki deszczowe ze zbiornika będą wprowadzane do technologii oczyszczania ścieków miejskich oraz wykorzystywane do podlewania terenów zielonych i załącznika graficznego.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 11-06-2012 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 11-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2012 14:33