Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2011 2012-06-22 10:26
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Goleniów 2012-06-22 10:27
Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-06-22 10:24
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-06-22 09:23
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-06-22 09:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2012-06-22 09:27
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2012 dla Stowarzyszenia Społeczno Edukacyjno Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band 2012-06-22 09:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szanse bezdroży gmin Powiatu Goleniowskiego" 2012-06-22 09:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-06-22 09:31
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2012-06-22 09:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Komarowo 2012-06-22 10:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie 2012-06-22 09:45
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 1 miasta Goleniów 2012-06-22 09:47
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 9 miasta Goleniów (ul.Składowa) 2012-06-22 09:50
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 9 miasta Goleniów (ul. Kresowa) 2012-06-22 09:52
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-06-22 09:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Goleniowskiego Domu Kultury 2012-06-22 10:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów" na 2012 rok 2012-06-22 09:55
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Goleniowie i nadania jej statutu 2012-06-22 09:57
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2012-06-22 10:05
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Otwieram siebie na zdobywanie świata", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-06-22 10:08
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Aktywna szkoła - lepsza przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-06-22 10:14
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Rozwinąć skrzydła", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-06-22 10:15
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 2012-06-22 10:16
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 2012-06-22 10:17
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2012-06-22 10:20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 2012-06-22 10:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie 2012-06-22 10:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich 2012-06-22 10:23