herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi nr 112 odc Krępsko ? Kąty .dz. nr 231/3 obręb Kąty.

 

Goleniów, dnia 20 czerwca 2012r.

 

WPNS.6220.8.2012.JC

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi nr 112 odc Krępsko – Kąty .dz. nr 231/3 obręb Kąty.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zapewnia się stronie czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania administracyjnego poprzez możliwość zapoznania się z dokumentacją, wypowiedzenia się oraz złożenia dodatkowych wniosków lub żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Materiały są dostępne do wglądu w pok. 206 , I piętro tut. Urzędu.

 

 

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-06-2012 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 22-06-2012 15:07