Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-09-20 12:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2012-09-20 12:21
Projekt uchwały w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2013 2012-09-20 12:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. 2012-09-20 12:22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-09-20 12:23
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2013 2012-09-20 12:24
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej 2012-09-20 12:26
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/375/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy stref wolnych od dymu tytoniowego pod wiatami przystanków autobusowych oraz na placach zabaw dla dzieci 2012-09-20 12:27
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie" 2012-09-20 12:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej na okres do 10 lat 2012-09-20 12:29
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi publicznej przebiegającej przez miejscowość Miękowo kategorii drogi gminnej, będącej byłą drogą krajową nr 3 (od dotychczasowego wylotu ul. Wolińskiej do drogi krajowej nr 3 a dotychczasowym skrzyżowaniem z drogą do Widzeńska) 2012-09-20 12:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Goleniów na lata 2013-2015 2012-09-20 12:32
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2012-09-20 12:35
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Goleniowie 2012-09-20 12:37