herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 17 września 2012r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 28/ŚU/2011 z dnia 26 września 2011r. wydanej dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii 110kV Załom ? Goleniów.

 

Goleniów, dnia 17 września 2012r.

 

WPNS.7625.44.2012.JC

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zawiadamia, że w dniu 17 września 2012r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 28/ŚU/2011 z dnia 26 września 2011r. wydanej dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii 110kV Załom – Goleniów.

 

W terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (po. 206), w godzinach od 7.30 do 15.15 (od poniedziałku do piątku),

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 24-09-2012 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2012 15:23