herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej 110 kV Załom ? Goleniów na terenie działek numer: 84/1, 152, 71/72, 71/73, 71/66, 90, 91, 324, 163, 221, 220/1, 308, 294, 297/1, 296/1, 295, 293, 292, 283, 282, 315/1, 316/1, 279/3, 279/4, 279/2, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 262, 261, 250, 247/1, 246/1, 245/1 245/2, 244, 243, 242, 241, 240, 320, 238, 321, 236, 235, 234/2, 234/1,233, 232, obręb Rurzyca, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 4,102, 101, 100, 99, 98, 96, 95, 200/3, 94, 125, 124, 123, 122, 89, 88/3, 88/2, 86, 84, 4/7, 4/6, 4/5, 4/4, 4/2, 127/4, 41/4, 41/5, 41/10 obręb Dobroszyn.

 

Goleniów, dnia 1 października 2012r.

WPNS.6220.24.2012.JC-3.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej 110 kV Załom – Goleniów na terenie działek numer: 84/1, 152, 71/72, 71/73, 71/66, 90, 91, 324, 163, 221, 220/1, 308, 294, 297/1, 296/1, 295, 293, 292, 283, 282, 315/1, 316/1, 279/3, 279/4, 279/2, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 262, 261, 250, 247/1, 246/1, 245/1 245/2, 244, 243, 242, 241, 240, 320, 238, 321, 236, 235, 234/2, 234/1,233, 232, obręb Rurzyca, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 4,102, 101, 100, 99, 98, 96, 95, 200/3, 94, 125, 124, 123, 122, 89, 88/3, 88/2, 86, 84, 4/7, 4/6, 4/5, 4/4, 4/2, 127/4, 41/4, 41/5, 41/10 obręb Dobroszyn.

 

 

W związku z powyższym informuje się, że:

 

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pok. 206), w godzinach od 7.30 do 15.15 (od poniedziałku do piątku),

  • organami opiniującymi i uzgadniającymi są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie,

  • w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz .U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 02-10-2012 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2012 09:26