herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 26 września 2012r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Wykonanie melioracji szczegółowych Komarowo"oraz ,,Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 3 +200".

  

 

Goleniów, dnia 5 października 2012r.

 

WPNS.6220.16.2012.JC

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 26 września 2012r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Wykonanie melioracji szczegółowych Komarowo” oraz „Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 - 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 – 3 +200”.

 

 

Z treścią postanowienia Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 7 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

Liczba stron w ww. postępowaniu przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 11-10-2012 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 11-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 11-10-2012 12:33