herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 15/10 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 348 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,1.budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 34 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie,1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 158/1 i 336 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,1.demontaż stacji wieżowej zlokalizowanej na działce nr 11/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,1.budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 124, 34, 16, obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 694, 695, 204/1, 204/2, 336, 158/1, 650, 203, 247/6, 659, 663, 665, 657, 658, 246, 666, 667, 668, 670, 671, 352, 348, 672, 674, 27/5, 680, 681, 332/41, 682, 332/25, 322, 669, 258, 330/2, 68, 74/2, 683, 685, 72/2, 332/2, 697, 61, - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie : 31, 28, 30, 32, 33, 74, 77/2, 83, 84, 78, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 27/9, 27/5, 66, 52, 68, 42, 36/3, 36/1, 36/2, 34, 15/5, 15/10- obręb geodezyjny nr 7 w Goleniowie: 1, 7, 8, 11/3, 32, 131/5, 131/4, 35/4, 37,1.budowę linii napowietrznej 15 kV na terenie działek nr obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 28, 32, 30, 31.,1.budowę sieci rozdzielczej na terenie działek nr : obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 15/10, 15/7, 11/5, 11/7, 11/6,obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie : 124, 16, 34,obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,1.budowę sieci kablowej oświetlenia ulic na terenie działek nr :obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 34, 16.

 

 

 

 

WPNS.6733.83.2012.KB Goleniów, dnia 18 października 2012r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647 jednolity tekst ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :

 1. budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 15/10 w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,

 2. budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 348 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,

 3. budowie stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 34 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie,

 4. budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 158/1 i 336 położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 w Goleniowie,

 5. demontaż stacji wieżowej zlokalizowanej na działce nr 11/7 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie ,

 6. budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr:

  - obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 124, 34, 16,

  - obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 694, 695, 204/1, 204/2, 336, 158/1, 650, 203, 247/6, 659, 663, 665, 657, 658, 246, 666, 667, 668, 670, 671, 352, 348, 672, 674, 27/5, 680, 681, 332/41, 682, 332/25, 322, 669, 258, 330/2, 68, 74/2, 683, 685, 72/2, 332/2, 697, 61,

  - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie : 31, 28, 30, 32, 33, 74, 77/2, 83, 84, 78, 97, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 27/9, 27/5, 66, 52, 68, 42, 36/3, 36/1, 36/2, 34, 15/5, 15/10,

  - obręb geodezyjny nr 7 w Goleniowie: 1, 7, 8, 11/3, 32, 131/5, 131/4, 35/4, 37,

 7. budowę linii napowietrznej 15 kV na terenie działek nr:

  - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 28, 32, 30, 31.

 8. budowę sieci rozdzielczej na terenie działek nr :

  - obręb geodezyjny nr 6 w Goleniowie: 15/10, 15/7, 11/5, 11/7, 11/6,

  - obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie : 124, 16, 34,

  - obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,

 9. budowę sieci kablowej oświetlenia ulic na terenie działek nr :

  - obręb geodezyjny nr 2 w Goleniowie: 348, 671, 352, 668, 671, 247/6,

- obręb geodezyjny nr 1 w Goleniowie: 34, 16.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 18-10-2012 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 18-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2012 12:36