herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 111 w obrębie geodezyjnym Załom ( w miejscu istniejącej stacji transformatorowej wieżowej ),1.demontaż stacji transformatorowych słupowych zlokalizowanych na działkach nr 142/3 i 78/9 położonych w obrębie geodezyjnym Załom, budowę linii kablowej 15 kV wraz z węzłem kablowym ( wyprowadzonej ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 221/237) na terenie działek : 221/237, 221/238, 221/103, 21/232, 213, 76, 221/27, 221/54, 221/25, 391, 83, 217, 140/6, 387/4, 137/9, 137/8, 100, 111, 106, 119/1, 119/8, 135, 137/27, 108/7, 142/11, 143, 145/1, 142/15, 141/1, 114/3, 114/30, 135, 131/72, 131/73, 130/62, 114/1, 114/8, 150/1 położonych w obrębie geodezyjnym Załom,1.budowę sieci rozdzielczej kablowej 0,4kV( powiązanie z istniejącą siecią w miejscach likwidacji lub przebudowy stacji transformatorowych) na terenie działek nr:221/237, 221/238, 221/103, 21/232, 213, 78/2, 78/9, 76,73/5, 221/27, 221/54, 221/25, 391, 219/11, 83, 217, 116/1, 215/104, 67, 66/5, 66/4, 140/6, 387/4, 82, 137/9, 137/8, 215/88, 100, 111, 106, 119/1, 119/8, 135, 137/27, 137/14, 108/7, 142/11, 142/13, 143, 145/1, 142/15, 142/3, 141/1, 142/16, 121, 114/3, 114/30, 135, 131/72, 131/73, 130/62, 114/1, 114/8, 114/30 położonych w obrębie geodezyjnym Załom, budowę sieci napowietrznej 0,4 kV wraz z siecią oświetlenia ulic i szafką kablową ( powiązanie z istniejącą siecią ) przez teren działek nr: 100, 111, 106, 119/1, 142/11, 143, 145/1, 144/1, 142/13, 142/16 położonych w obrębie geodezyjnym Załom,

 

WPNS.6733.79.2012.KB         Goleniów, dnia 22 października 2012r.

 

 

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647 jednolity tekst ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :

  1. budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 111 w obrębie geodezyjnym Załom ( w miejscu istniejącej stacji transformatorowej wieżowej ),

  2. demontaż stacji transformatorowych słupowych zlokalizowanych na działkach nr 142/3 i 78/9 położonych w obrębie geodezyjnym Załom,

  3. budowę linii kablowej 15 kV wraz z węzłem kablowym ( wyprowadzonej ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 221/237) na terenie działek : 221/237, 221/238, 221/103, 21/232, 213, 76, 221/27, 221/54, 221/25, 391, 83, 217, 140/6, 387/4, 137/9, 137/8, 100, 111, 106, 119/1, 119/8, 135, 137/27, 108/7, 142/11, 143, 145/1, 142/15, 141/1, 114/3, 114/30, 135, 131/72, 131/73, 130/62, 114/1, 114/8, 150/1 położonych w obrębie geodezyjnym Załom,

  4. budowę sieci rozdzielczej kablowej 0,4kV( powiązanie z istniejącą siecią w miejscach likwidacji lub przebudowy stacji transformatorowych) na terenie działek nr:221/237, 221/238, 221/103, 21/232, 213, 78/2, 78/9, 76,73/5, 221/27, 221/54, 221/25, 391, 219/11, 83, 217, 116/1, 215/104, 67, 66/5, 66/4, 140/6, 387/4, 82, 137/9, 137/8, 215/88, 100, 111, 106, 119/1, 119/8, 135, 137/27, 137/14, 108/7, 142/11, 142/13, 143, 145/1, 142/15, 142/3, 141/1, 142/16, 121, 114/3, 114/30, 135, 131/72, 131/73, 130/62, 114/1, 114/8, 114/30 położonych w obrębie geodezyjnym Załom

5. budowę sieci napowietrznej 0,4 kV wraz z siecią oświetlenia ulic i szafką kablową ( powiązanie z istniejącą siecią ) przez teren działek nr: 100, 111, 106, 119/1, 142/11, 143, 145/1, 144/1, 142/13, 142/16 położonych w obrębie geodezyjnym Załom,

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 22-10-2012 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-10-2012 12:51