Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-10-24 10:24
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2012-10-24 10:29
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-10-24 10:31
dokument Projekt uchwały w sprawie ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2013 2012-10-24 10:31
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2012-10-24 10:32
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2012-10-24 10:33
dokument Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Wirtu@lnie w SP w Komarowie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-10-24 10:34
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-24 10:35
dokument Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-10-24 10:37
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa we wsi Rurzyca 2012-10-24 10:40
dokument Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI-38/85r Rady Narodowej Miasta i Gminy w Goleniowie z dnia 29 stycznia 1985 r. 2012-10-24 10:41