herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE ? O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów ? rozbudowa cmentarza komunalnego w Goleniowie ? O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Goleniowie

 

OBWIESZCZENIE 

 

  • O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów – rozbudowa cmentarza komunalnego w Goleniowie
  • O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Goleniowie.

 

 

 

Na podstawie art. 11 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwał:

- Nr XXIV/283/12 z dnia 26 września 2012 r.   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - rozbudowa cmentarza komunalnego w Goleniowie

 

- Nr XXIV/284/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Goleniowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uchwały wraz z załącznikami określającymi szczegółowy obszar planu i Studium...znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 listopada  2012 r.

                                                                                            

                           Burmistrz Gminy Goleniów 

                           Robert Krupowicz                                                                                                        

                                             

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 29-10-2012 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2012 09:03