herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż Burmistrz Gminy Goleniów wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: Budowa linii napowietrznej 110 kV Załom - Goleniów w obrębie Rurzyca, Dobroszyn.

 

Goleniów, dnia 29 października 2012r.

 

WPNS.6220.24.2012.JC-6.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2009 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227 ze zm.),

 

zawiadamia się strony postępowania,

 

 

iż Burmistrz Gminy Goleniów na podstawie art 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej 110 kV Załom - Goleniów w obrębie Rurzyca, Dobroszyn.”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotowym wezwaniem w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Pl. Lotników 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego ogłoszenia - 29 października 2012r.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 29-10-2012 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 29-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 29-10-2012 14:58