herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowę linii napowietrznej 110 kV relacji Załom ? Goleniów na terenie działek : 1.obręb geodezyjny Załom : 213, 221/41, 221/48, 221/231, 221/240, 221/179, 221/238, 221/27, 221/54, 73/11, 73/2, 220, 217, 215/103, 215/101, 229, 19/2, 54/7, 54/3, 54/4, 74/29, 74/8, 74/43, 74/12, 74/10, 100, 74/13, 74/11, 74/14, 74/37, 74/34, 74/5, 215/94, 215/95, 215/96, 215/117, 215/118, 215/124, 215/144, 215/64, 215/32, 215/85, 130/54, 215/17, 130/19, 130/55, 130/10, 20/6, 20/5, 20/7, 20/4, 20/8, 20/9, 130/62, 135, 155/1, 155/3, 155/5, 156/1, 157, 223, 163/2, 163/1, 163/3, 225/6, 225/7, 225/8, 225/16,1.obręb geodezyjny Pucice : 52/23, 357/2, 52/14, 52/15,1.obręb geodezyjny Kliniska Wielkie : 357/5, 212/5, 209/4, 208, 203/4, 329, 328/10, 189/6, 189/5, 189/11, 186, 184/3, 184/2, 183/14, 214/7, 214/1, 182, 181/6, 181/7, 181/8, 181/3, 281, 305, 141, 375/5, 375/1, 139/11, 139/6, 139/15, 126/8, 126/7, 126/6, 126/3, 113/1, 81/1, 81/5, 81/2, 105/15, 105/14, 105/5, 105/8, 105/9,1.obręb geodezyjny Rurzyca : 89, 85, 84/2, 84/1, 152, 71/22, 71/65, 71/19, 72/7, 72/8, 72/2, 53, 52/16, 52/17, 52/6, 52/5, 51/1, 50/1, 325/12, 325/14, 49/12, 48, 47/14, 47/13, 47/12, 46/4, 259/1, 323/10, 323/16, 44, 43, 42/6, 42/5, 42/4, 41/7, 374/31, 374/39, 374/26, 36/17, 36/18, 36/21, 305, 35, 26/1, 66/25, 66/1, 66/23, 23, 22/11, 22/12, 57/1, 57/9, 57/10, 20, 19/3, 18/5, 18/7, 17/3, 375/11, 375/10, 14/13, 15/6, 12, 376/6, 376/1, 9/2, 8/4, 7/2, 373/7, 3 /8, 3/9,1.obręb geodezyjny Dobroszyn : 35/7, 35/6, 35/12, 34, 33/14, 33/5, 33/6, 32/18, 32/19, 32/5, 32/6, 32/27, 31/3, 30, 29/2, 29/1, 39/2, 28, 27/12, 27/11, 26/10, 26/11, 26/13, 25, 21/14, 21/18, 21/12, 21/17, 21/19, 21/20, 221/17, 221/13, 221/8, 19/2, 19/7, 19/1, 18/4, 18/5, 18/14, 9/7, 9/4, 9/19, 9/18, 9/85, 9/86, 9/16, 9/15, 9/13, 9/12, 9/11, 9/84, 9/3, 8, 220/27, 220/7, 220/6, 6, 219/36, 219/54, 219/18, 38/1, 170/3, 44/10, 44/6, 44/7, 53, 43/4, 43/5, 43/2, 42/8, 42/7, 41/6, 41/10, 41/11, 41/7, 41/8, 41/2, 40/4, 40/5, 170/1, 169/1, 168/1, 90/3, 168/2, 139/2, 1381.obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska : 137, 136/2, 108/1, 3/4 , 3/3, 88/1, 89/5,1.obręb geodezyjny Łozienica : 103/7, 103/6, 103/8, 103/9, 103/12, 103/4, 103/2, 101, 55/4, 55/8, 55/7, 55/2, 84, 216/26, 216/21, 216/22, 216/20, 216/35, 216/39, 216/41, 216/12, 216/11, 216/10, 1224, 88/2, 88/3, 92/13, 92/49, 92/50, 92/52, 63/7, 1222, 49/4, 48/3, 20,1.obręb geodezyjny Krzewno : 48/2, 62/1, 47/1, 60/3, 61/2, 59, 58, 202, 57, 201, 56/3, 56/2, 56/1,1.obręb geodezyjny nr 10 w Goleniowie : 123/53, 123/55, 92, 93, 91, 90, 88/1, 85/46, 85/44, 85/45, 86, 42/15,obręb geodezyjny nr 9 w Goleniowie : 140, 138, 97, 100/4, 136, 100/2, 132/3, 133/1, 132/2, 102,

 

WPNS.6733.86.2012.KB               Goleniów, dnia 05 listopada 2012r.

 

  

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647 jednolity tekst) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i rozbudowę linii napowietrznej 110 kV relacji Załom – Goleniów na terenie działek :

  1. obręb geodezyjny Załom : 213, 221/41, 221/48, 221/231, 221/240, 221/179, 221/238, 221/27, 221/54, 73/11, 73/2, 220, 217, 215/103, 215/101, 229, 19/2, 54/7, 54/3, 54/4, 74/29, 74/8, 74/43, 74/12, 74/10, 100, 74/13, 74/11, 74/14, 74/37, 74/34, 74/5, 215/94, 215/95, 215/96, 215/117, 215/118, 215/124, 215/144, 215/64, 215/32, 215/85, 130/54, 215/17, 130/19, 130/55, 130/10, 20/6, 20/5, 20/7, 20/4, 20/8, 20/9, 130/62, 135, 155/1, 155/3, 155/5, 156/1, 157, 223, 163/2, 163/1, 163/3, 225/6, 225/7, 225/8, 225/16,

  2. obręb geodezyjny Pucice : 52/23, 357/2, 52/14, 52/15,

  3. obręb geodezyjny Kliniska Wielkie : 357/5, 212/5, 209/4, 208, 203/4, 329, 328/10, 189/6, 189/5, 189/11, 186, 184/3, 184/2, 183/14, 214/7, 214/1, 182, 181/6, 181/7, 181/8, 181/3, 281, 305, 141, 375/5, 375/1, 139/11, 139/6, 139/15, 126/8, 126/7, 126/6, 126/3, 113/1, 81/1, 81/5, 81/2, 105/15, 105/14, 105/5, 105/8, 105/9,

  4. obręb geodezyjny Rurzyca : 89, 85, 84/2, 84/1, 152, 71/22, 71/65, 71/19, 72/7, 72/8, 72/2, 53, 52/16, 52/17, 52/6, 52/5, 51/1, 50/1, 325/12, 325/14, 49/12, 48, 47/14, 47/13, 47/12, 46/4, 259/1, 323/10, 323/16, 44, 43, 42/6, 42/5, 42/4, 41/7, 374/31, 374/39, 374/26, 36/17, 36/18, 36/21, 305, 35, 26/1, 66/25, 66/1, 66/23, 23, 22/11, 22/12, 57/1, 57/9, 57/10, 20, 19/3, 18/5, 18/7, 17/3, 375/11, 375/10, 14/13, 15/6, 12, 376/6, 376/1, 9/2, 8/4, 7/2, 373/7, 3 /8, 3/9,

  5. obręb geodezyjny Dobroszyn : 35/7, 35/6, 35/12, 34, 33/14, 33/5, 33/6, 32/18, 32/19, 32/5, 32/6, 32/27, 31/3, 30, 29/2, 29/1, 39/2, 28, 27/12, 27/11, 26/10, 26/11, 26/13, 25, 21/14, 21/18, 21/12, 21/17, 21/19, 21/20, 221/17, 221/13, 221/8, 19/2, 19/7, 19/1, 18/4, 18/5, 18/14, 9/7, 9/4, 9/19, 9/18, 9/85, 9/86, 9/16, 9/15, 9/13, 9/12, 9/11, 9/84, 9/3, 8, 220/27, 220/7, 220/6, 6, 219/36, 219/54, 219/18, 38/1, 170/3, 44/10, 44/6, 44/7, 53, 43/4, 43/5, 43/2, 42/8, 42/7, 41/6, 41/10, 41/11, 41/7, 41/8, 41/2, 40/4, 40/5, 170/1, 169/1, 168/1, 90/3, 168/2, 139/2, 138,

  6. obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska : 137, 136/2, 108/1, 3/4 , 3/3, 88/1, 89/5,

  7. obręb geodezyjny Łozienica : 103/7, 103/6, 103/8, 103/9, 103/12, 103/4, 103/2, 101, 55/4, 55/8, 55/7, 55/2, 84, 216/26, 216/21, 216/22, 216/20, 216/35, 216/39, 216/41, 216/12, 216/11, 216/10, 1224, 88/2, 88/3, 92/13, 92/49, 92/50, 92/52, 63/7, 1222, 49/4, 48/3, 20,

  8. obręb geodezyjny Krzewno : 48/2, 62/1, 47/1, 60/3, 61/2, 59, 58, 202, 57, 201, 56/3, 56/2, 56/1,

  9. obręb geodezyjny nr 10 w Goleniowie : 123/53, 123/55, 92, 93, 91, 90, 88/1, 85/46, 85/44, 85/45, 86, 42/15,

obręb geodezyjny nr 9 w Goleniowie : 140, 138, 97, 100/4, 136, 100/2, 132/3, 133/1, 132/2, 102

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA.................................................... 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 07-11-2012 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 07-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2012 12:40