herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :1.budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 1090/4 w obrębie geodezyjnym Modrzewie ,1.budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr : 64/2, 66, 40/2, 124 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, 1/1, 2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, 1086/22, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,1.budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 1090/4, 1090/5, 1090/6 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie, 1.budowę słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce istniejącego na terenie działek nr: 1090/6 i 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,5. demontaż stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie.

 

WPNS.6733.90.2012.KB                Goleniów, dnia 15 listopada 2012r.

 

                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 647 jednolity tekst) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej , która obejmuje :

  1. budowę stacji transformatorowej kontenerowej na terenie działki nr 1090/4 w obrębie geodezyjnym Modrzewie ,

  2. budowę linii kablowej 15 kV na terenie działek nr : 64/2, 66, 40/2, 124 położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 w Goleniowie, 1/1, 2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Goleniowie, 1086/22, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,

  3. budowie sieci rozdzielczej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr : 1090/4, 1090/5, 1090/6 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,

  4. budowę słupa linii napowietrznej 15 kV w miejsce istniejącego na terenie działek nr: 1090/6 i 1092/3 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie,

5. demontaż stacji transformatorowej słupowej na terenie działki nr 1090/6 położonej w obrębie geodezyjnym Modrzewie.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA..................................................


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 16-11-2012 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 16-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2012 14:02