herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przybudowie torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz kolizyjnym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym położonej przy al. Piastów (odcinek od pl. Szarych Szeregów przed skrzyżowanie z ul. Narutowicza - do posesji przy al. Piastów nr 43) w Szczecinie wyłącznie na terenie działek nie objętych aktualnym planem zagospodarowania:Planowana inwestycja obejmuje działki :część działki nr 5/6 -(dr) z obrębu nr 1033 ? fragment działki objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania pod nazwą ? Centrum ? Plac Odrodzenia?,działka nr 17/16 ? (dr) z obrębu nr 1033 ? śródmieście 33,działka nr 24 -(dr) z obrębu nr 1033 ? śródmieście 33 (teren położony w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej ? za rozjazdy torowe przy skrzyżowaniu z al. Piastów),działka nr 6 - (dr) z obrębu nr 1034 ? śródmieście 34,działka nr 10/2 - (dr) z obrębu nr 1034 ? śródmieście 34 (teren położony w pasie drogowym al. Piastów),działka nr 1 - (dr) z obrębu nr 1042 ? śródmieście 42 (al. Piastów na odcinku od ul. Małkowskiego do posesji nr 43 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast fragment od posesji nr 43 do ul. Narutowicza objęty jest planem o nazwie K.53).

 

WPNS.6733.92.2012.KB                Goleniów, dnia 19 listopada 2012r.

 

                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2012 poz. 647 jednolity tekst) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przybudowie torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz kolizyjnym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym położonej przy al. Piastów (odcinek od pl. Szarych Szeregów przed skrzyżowanie z ul. Narutowicza - do posesji przy al. Piastów nr 43) w Szczecinie wyłącznie na terenie działek nie objętych aktualnym planem zagospodarowania:

Planowana inwestycja obejmuje działki :

  • część działki nr 5/6 -(dr) z obrębu nr 1033 – fragment działki objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania pod nazwą „ Centrum – Plac Odrodzenia”,

  • działka nr 17/16 (dr) z obrębu nr 1033 – śródmieście 33,

  • działka nr 24 -(dr) z obrębu nr 1033 – śródmieście 33 (teren położony w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej – za rozjazdy torowe przy skrzyżowaniu z al. Piastów),

  • działka nr 6 - (dr) z obrębu nr 1034 – śródmieście 34,

  • działka nr 10/2 - (dr) z obrębu nr 1034 – śródmieście 34 (teren położony w pasie drogowym al. Piastów),

  • działka nr 1 - (dr) z obrębu nr 1042 – śródmieście 42 (al. Piastów na odcinku od ul. Małkowskiego do posesji nr 43 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast fragment od posesji nr 43 do ul. Narutowicza objęty jest planem o nazwie K.53).

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 19-11-2012 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 19-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2012 12:37