Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-11-22 11:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2012-11-22 11:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2012-11-22 11:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2012-11-22 11:54
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Goleniowie oraz nadania Statutu 2012-11-22 11:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2012-11-22 11:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie 2012-11-22 11:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 2012-11-22 11:57
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2012-11-22 11:58
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2012-11-22 11:59
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów 2012-11-22 12:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2013 rok" 2012-11-22 12:02
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 2012-11-22 12:05
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów 2012-11-22 12:09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej w Rurzycy, Kliniskach, Pucicach, Czarnej Łące i Załomiu 2012-11-22 12:10
Projekt uchwały w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Goleniowie 2012-11-22 12:11