Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Chodyko Dorota

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1 17.12.2012 r. Komisja Rewizyjna Radna wniosła o przeprowadzanie zebrań wspólnot mieszkaniowych GTBS w godzinach popołudniowych. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 stycznia 2013 r.
GTBS/PZ/49/2013
2 17.12.2012 r. Komisja Rewizyjna Radna wniosła o podjęcie działań mających na celu usunięcie grzyba znajdującego się w lokalu mieszkalnym przy ulicy Bolesława Prusa 23. Spowodowane jest to nieszczelnością znajdującej się na budynku rynny. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 stycznia 2013 r.
GTBS/PZ/49/2013
3 19.12.2012 r. XXVII sesja RM Chciałam poruszyć sprawę i złożyć wniosek dotyczący wywozu nieczystości z szamb. Chodzi o właścicieli nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Proszę na następnej sesji przedstawić obliczenia i symulację podstawowej opłaty za wywóz z szamb. Z tego, co wszyscy wiemy, koszt wywozu m3 przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie obecnie wynosi 23 zł. Wiemy, że ścieki przy zbiorowym odbiorze kosztują 6,70 zł po podwyżce. Więc można sobie wyobrazić, jakie  koszty ponoszą mieszkańcy, którzy nie z własnej winy nie są podłączeniu do kanalizacji, a jest to zadanie własne Gminy. Jest to bardzo duże obciążenie budżetu. Oczywiście konsekwencje wiemy, jakie są, że nie ma właściwej gospodarski, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości z szamb. Często trafiają one do miejsc niedozwolonych, zabronionych. Więc proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
29 stycznia 2013 r.
WPNS.0003.11.2013.AG.KS
4 20.02.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o naprawienie chodnika na ul. Prusa przy budynku nr 23. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
12 marca 2013 r. WGG.0003.5.2013.KG
5 20.02.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o sprawdzenie, czy fotoradar znajdujący się na drodze krajowej przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku miejscowości Żółwia Błoć jest działający. Jeśli jest nieaktywny należałoby podjąć działania w celu jego uaktywnienia. Odpowiedź udzielona pismami:
- z dnia 12.03.2013 r. WGG.0003.5.2013.KG
- z dnia 22.03.2013 r. WGG.0003.9.2013.KG
6 20.02.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o częstsze odśnieżanie dróg gruntowych na terenie Żółwiej Błoci. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
12 marca 2013 r. WGG.0003.5.2013.KG
7 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Mam wniosek do Pana Burmistrza w związku z protokołem przeglądu stanu technicznego gminnych placów zabaw. Protokół posiada datę 26.09.2012 r. Jest to protokół z przeglądu stanu technicznego i mamy tutaj 37 obiektów, są to place zabaw. W związku z tym chciałabym prosić o odpowiedź, jakie zostały podjęte działania, ponieważ wszystkie te obiekty posiadają pewne usterki, większe czy mniejsze nieprawidłowości. Zbliża się sezon wiosenny, a jest to podstawowy sposób na zaspakajanie potrzeb mieszkańców tych najmłodszych i w związku z tym, czy zostały podjęte już wnioski, plan naprawczy, czy wszystkie są potrzebne, w jakim kształcie ? Tutaj radny Mituła proponował i słusznie, piaskownicę, żeby była ujęta w planie projektu „Otwarte Bramy”, ale tutaj mamy 37 obiektów i to jest dużo. W związku z tym, co dalej z tymi naszymi placami zabaw, żeby one były faktycznie jakimś obiektem na miarę XXI wieku. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
12 marca 2013 r. WGG.0003.360.2013.EM
8 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Pytanie dotyczące broszurki, która prawdopodobnie, taki był Państwa wniosek, że zostanie opracowana na temat gospodarki odpadami w związku z nową ustawą, a także regulaminem utrzymania czystości, że zostaną bardziej jasno i przejrzyście wytłumaczone zasady zachowania, jakie powinny być przestrzegane przez mieszkańców. Czy ta broszura jest już opracowywana, czy jest już jakiś projekt ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
19 marca 2013 r. WPNS.0003.12.2013.KS
9 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Kiedy zostanie ogłoszony termin przetargu odnośnie zagospodarowania odpadami ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
25 marca 2013 r. WPNS.0003.12.2013.KS
10 20.03.2013 r. wspólne posiedzenie komisji Radna wniosła o zwrócenie się do władz Starostwa Powiatowego w celu załatania dziur na ulicy Nowogardzkiej w okolicach przejazdu kolejowego. Odpowiedź udzielona pismami:
- z dnia 27.03.2013 r. WGG.0003.10.2013.KG
- z dnia 06.05.2013 r. WGG.0003.13.2013.KG
11 10.04.2013 r. Komisja Spraw Społecznych Radna wniosła o uporządkowanie terenu wokół budynku nr 60 w Białuniu. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
24 kwietnia 2013 r. WGG.0003.11.2013.KG
12 10.04.2013 r. Komisja Spraw Społecznych Radna wniosła, aby Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM w Goleniowie informowała Komisję Spraw Społecznych o terminach spotkaniach z dyrektorami szkół na terenie Gminy Goleniów związanych z organizacją rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
19 kwietnia 2013 r. WE.0003.15.2013.PJ
13 22.05.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o naprawę chodnika na ulicy Prusa. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
18 czerwca 2013 r. WGG.0003.17.2013.EM
14 22.05.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o pielęgnację drzewa, w części już uschniętego znajdującego się wzdłuż strugi koło budynku urzędu. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
18 czerwca 2013 r. WGG.0003.17.2013.EM
15 22.05.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o interwencję w sprawie zapadającego się chodnika, znajdującym się przy urzędzie wzdłuż rosnących wiśni. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
18 czerwca 2013 r. WGG.0003.17.2013.EM
16 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Włączę się do interpelacji radnej Pani Haliny Nebratenko. Otóż wczoraj byłam zobaczyć ten mini plac zabaw na ul. Grunwaldzkiej. Faktycznie ten teren wymaga jeszcze dopieszczenie, nazwijmy to dopracowania, przycięcie drzew, uporządkowanie, wyrównanie terenu, odświeżenie boksu na pojemniki na gromadzenie odpadów. Tam przy tym boksie odpady są wielkogabarytowe, jakieś tapczany, fotele. Widok jest nieadekwatny do miejsca tak centralnego. Oczywiście zwróciłam uwagę na ten mini plac zabaw, że jest tam tablica z regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa i tam jest informacja „adres administratora” i to miejsce jest puste. W związku z tym prosiłabym, żeby znalazł się na stronie internetowej Gminy Goleniów wykaz placów zabaw wraz z podaniem adresu administratora i telefonem. Będzie to piękny ukłon w stosunku do mieszkańców, rodziców, którzy chętnie współpracują z nami, widzimy to przez uczestnictwo w Komisjach Społecznych i z góry dziękuję za to i zapraszam mieszkańców do tego. A gminę proszę również o jakby skompletowanie tego wszystkiego, żebyśmy zamknęli temat placów zabaw. Jeszcze jedna ważna rzecz, że te place zabaw nie są ogrodzone. To też jest taka informacja od mieszkańców, którzy cieszą się z każdego jakiegoś fajnego elementu, że coś się zmienia, że poprawiają się warunki bezpieczeństwa, ale jednak te place powinny być ogrodzone. Chodzi głównie o psy, żeby nie dostało się również szkło, odchody, itd. W związku z tym te tereny powinny być faktycznie, zgodnie ze standardami może nazwijmy to obligatoryjnymi, że te place zabaw są ogrodzone. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 czerwca 2013 r. WGG.0003.389.2013.KG
17 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Druga interpelacja dotyczy stojaków na rowery. Generalnie chodzi o parkingi na rowery. Z tym jest problem w Goleniowie. Sama poruszam się rowerem i brakuje stojaków na rowery. Wiem, że zmienia się infrastruktura dotycząca estetyki, itd. W gminie są teraz remonty. Zapewne te nowe ulice będą już wyposażone, ale oczywiście jest wiele innych miejsc użyteczności publicznej. Może przeprowadzenie takiej kampanii, żeby te stojaki pojawiały się przy tych obiektach. Na pewno jest to potrzebna sprawa. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 czerwca 2013 r. WGG.0003.389.2013.KG
18 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Mam interpelację dotyczącą tablic miejscowości. Zwróciłam uwagę, że tablice z nazwami miejscowości często są skorodowane, zniszczone, nieestetyczne. Wymagają zweryfikowania, sprawdzenia, niektóre wymiany. Należałoby to chyba jak najszybciej przeprowadzić. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
01 lipca 2013 r.
WGG.0003.401.2013.KG
19 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Następna interpelacja dotyczy koszy ulicznych. Ostatnio również miałam uwagę od mieszkańców, bo się pytałam, dlaczego tutaj jest tak dużo śmieci, petów. Oczywiście dalej jest jak było. Często powtarzałam, że są zanieczyszczone parkingi, nie sprzątane na bieżąco. Ul. Pocztowa to już w ogóle jest taki przykład, klasyka koło Żółtego Domku, tam gdzie się zbierają duże grupy do zwiedzania. Tam zawsze jest tak samo. Powiedziano mi: „Proszę Pani, tu w ogóle nie ma pojemników, koszy ulicznych”. I faktycznie nie ma. Ja nie jestem chyba od tego, żeby latać po ulicy i liczyć kosze. Nie wiem jakie są normy i ile powinno być. Więc prosiłabym o taką informację i przede wszystkim uzupełnienie, bo naprawdę brakuje tych koszy. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 czerwca 2013 r. WGG.0003.389.2013.KG
20 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Grupa mieszkańców ul. Sienkiewicza zwróciła się do mnie z prośbą o remont drogi i chodników. Powiem szczerze, że byłam zaskoczona stanem technicznym. Ulica ta nie była remontowana kilkadziesiąt lat. Jej stan techniczny jest bardzo zły. W  związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź, jakie będą podjęte działania w tym zakresie. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 czerwca 2013 r. WGG.0003.383.2013.KG
21 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Następna sprawa, to stan chodników za przejazdem kolejowym, czyli nasz taki mini GPP, część przemysłowa, tak można powiedzieć. Świat zapomniał o tych zakładach, o tych drogach, o tych ulicach. Powybijane chodniki, nierównie. Na poziomie już byłej Goleniowskiej Fabryki Mebli rozpoczyna się jakby wizerunek tej części miasta. Chciałabym prosić o odpowiedź, jakie planowane są działania. Również zwrócono mi uwagę, że wjazd od ul. Maszewskiej do Goleniowa jest nieoświetlony. Chciałabym wiedzieć, jakie są plany odnośnie modernizacji tej części Goleniowa. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
13 czerwca 2013 r. WGG.0003.394.2013.KG
22 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Wniosek dotyczący oświetlenia ulicznego Żółwiej Błoci. Sprawa rozpoczyna się w 2007 r., mamy rok 2013. Chciałabym wiedzieć, na jakim etapie jest sprawa oświetlenia ulicznego w Żółwiej Błoci, czy w ogóle nie będzie, czy są jakieś plany ? Jak za 10 lat, to proszę też o odpowiedź, bo zawsze jest nadzieja. Mamy nadzieję, że w tej kwestii coś się zmieni, bo od 1945 r. niektóre miejsca są nieoświetlone, gdzie mieszkają ludzie. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
17 czerwca 2013 r. WGG.0003.399.2013.SG
23 29.05.2013 r. XXXIII sesja RM Środowisko sportowców z klubu strzeleckiego „Tarcza” jest zainteresowane sytuacją infrastruktury do uprawiania tego sportu. Chciałabym wiedzieć, jakie są plany dotyczące budowy strzelnicy, bo wiem że to był proces jeszcze od Pana Burmistrza Wojciechowskiego, chyba nie do końca sfinalizowany. W związku z tym chciałabym wiedzieć, jaki jest etap tego projektu i prac. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
24 czerwca 2013 r.
WE.0003.19.2013.PJ
24 21.08.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna wniosła o sprawdzenie książki obiektu budowlanego budynku mieszkalnego nr 60 w Białuniu pod względem merytorycznym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  
25 18.09.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna poprosiła o wycięcie krzaków na rondzie przy ul. Nowogardzkiej z uwagi na bezpieczeństwo. Odpowiedź
26 25.09.2013 r. XXXVI sesja RM Proszę o uporządkowanie lip na ul. Słowackiego. Są w kiepskim stanie, są suche gałęzie, są zaniedbane. Więc najwyższy czas to uporządkować. Odpowiedź
27 25.09.2013 r. XXXVI sesja RM Kieruję do Pana Burmistrza prośbę o odpowiedź na pytania, które padły na zebraniu wiejskim: kiedy będzie kanalizacja Żółwiej Błoci, kiedy będzie gazyfikacja, kiedy będzie internet, kiedy będzie zwodociągowanie domostw, które nie mają bieżącej wody ?

Odpowiedź

Odpowiedź

28 25.09.2013 r. XXXVI sesja RM Również chciałabym w imieniu mieszkańców zapytać i prosić o odpowiedź na temat planowanej inwestycji dotyczącej drogi Nr 6, bodajże ma być to droga ekspresowa. Jak będą mieszkańcy zabezpieczeni przed hałasem ? Jak będziemy skomunikowani z Goleniowem ? Chodzi nam o lokalizację przystanku. To są takie nasze pierwsze istotne pytania. Odpowiedź
29 25.09.2013 r. XXXVI sesja RM Proszę o wystąpienie do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie odcinka drogi, który należy do Urzędu Wojewódzkiego, od ronda w kierunku Żółwiej Błoci. Jest to teren zachwaszczony, porośnięty dzikimi krzewami, wychodzi tam dzika zwierzyna. Teren, dotychczas bezpieczny, stał się bardzo niebezpieczny. Jest tam zatoczka autobusowa w złym stanie technicznym. Więc również prosiłabym, żeby wystąpić do instytucji odpowiedzialnej, żeby ten teren uporządkować. Odpowiedź
30 23.10.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna poprosiła o informację ile jest wiat przystankowych, a ile jest zatoczek autobusowych na terenie Gminy Goleniów. Odpowiedź
31 23.10.2013 r. Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radna poprosiła o sprawdzenie, czy jest złożona deklaracja podatku śmieciowego przez zarządcę przystanków autobusowych w Żółwiej Błoci.  Odpowiedź
32 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych proszę o uporządkowanie zielonego terenu przy cmentarzu, pomiędzy stacją Orlen, a Szkołą Podstawową Nr 4. Jest to teren, można powiedzieć, wykorzystywany do parkowania, do przemieszczania się, są tam wiszące gałęzie, konary. Wczoraj widziałam ten teren i wymaga jednak uporządkowania, ponieważ centrum mamy coraz ładniejsze, a te tereny będą przez te dni wykorzystane i na pewno sporo osób będzie się tam przemieszczało. Mam nadzieję, że do 01 listopada Państwo zdążą. Powinno zawsze być w miarę porządnie, ale akurat tak nie jest, jeżeli chodzi o to miejsce.  
33 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM W związku z moim wcześniejszym zapytaniem dotyczącym wykazu szamb na terenie Gminy Goleniów, takiego wykazu nie otrzymałam. Wiem, że byliście Państwo w trakcie sporządzania aktualizacji ewidencji i chciałabym wiedzieć, ile jest szamb w mieście Goleniów i w poszczególnych miejscowościach. Chciałabym też wiedzieć, czy te szamba są opróżniane przez GWiK i PGK, a jeżeli tak, to które są opróżniane przez firmę GWiK, a które przez PGK ?  
34 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Chciałabym wrócić do mojego wniosku w sprawie odpadów komunalnych. Wniosek złożyłam 21 sierpnia 2013 r. Dotyczył on informacji potrzebnych do ustalenia obecnej kwoty, która jest bardzo wysoka. Oczywiście to jest zapytanie w imieniu mieszkańców, to nie jest mój osobisty koncert życzeń i jako radna mam obowiązek słuchać mieszkańców i przedstawić ich problemy Panu Burmistrzowi. Dostałam odpowiedź 18 września. Równy prawie miesiąc, zgodnie z kpa, czekałam na odpowiedź, wydaje się oczywistą. I tak się stało, że odpowiedź nie zawiera wszystkich danych, które były w moim zapytaniu. Prosiłabym o uzupełnienie tych informacji. Jeżeli Państwo nie możecie podać z racji niezgodności z przepisami, itd., to proszę o szczegółowe określenie dlaczego, na jakiej podstawie prawnej, czy też inne przepisy obligujące do takiej treści, która jest ograniczona.  
35 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Przedstawiliście Państwo w preambule Strategii Edukacji, że najważniejsze jest dobro dzieci. Chciałabym się tutaj zwrócić z zapytaniem w sprawie pisma, które wpłynęło od Dyrektora Zespołu Szkół Prywatnych Szkolna 13, w sprawie dowozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów, a które uczęszczają do Zespołu Szkół Prywatnych Szkolna 13. Jak wiemy z tego pisma, dzieci, które tam uczęszczają, nie są zabierane przez transport gminny, którym są dowożone dzieci na terenie miasta Goleniów. Więc troszeczkę kłóci mi się ta misja Gminy Goleniów w sprawie edukacji z faktycznym stanem rzeczy, bo wszystkie dzieci są nasze. Dobrze, że są niepubliczne placówki wybudowane przez przedsiębiorców, które są konkurencyjne dla publicznych i taka też jest misja Strategii Gminy Goleniów. Prosiłabym o odpowiedź w tej sprawie, jakie są podstawy, że te dzieci nie są zabierane przez transport publiczny do miasta Goleniów.  
36 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Chciałabym się jeszcze odnieść do odpowiedzi, którą otrzymałam, podpisał Zastępca Burmistrza Pan Henryk Zajko. Chodzi o sprawę internetu, głównie chodziło mi o Żółwią Błoć, ale dotyczy to też innych miejscowości w Gminie Goleniów. Moje pytanie głównie dotyczyło infrastruktury, ponieważ ja wiem, że my mamy internet, jest to internet radiowy. Tutaj podsumuję to w ten sposób, że tak działa internet radiowy jak działał monitoring radiowy w mieście Goleniów. To jest identyczna sytuacja i wiemy, że teraz przystosowanie tego monitoringu tak, żeby był bezpieczny, musi być wykonana infrastruktura w postaci światłowodów i o taki internet nam chodzi. W Żółwiej Błoci jesteśmy odcięci od świata, nie ma internetu. Moja prośba, mój wniosek, był skierowany właśnie po to, bo wiem, że jest możliwość nawiązania współpracy. Straciliśmy czas pierwszego rozdania unijnego, nie wykorzystaliśmy tego, bo były fundusze na to, żeby te sprawy dostępności do internetu wyrównać. Inaczej się stało i może w tym drugim rozdaniu te kwestie mogłyby być wyprowadzone na prostą. Tak, że ta odpowiedź nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami.  
37 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Również chciałabym się odnieść do odpowiedzi na mój wniosek z ostatniej sesji podpisany przez Zastępcę Burmistrza Pana Henryka Zajko. Jest tutaj niezrozumienie, ponieważ nie chodzi mi o wycięcie krzaków na rondzie. Na rondzie na ul. Nowogardzkiej nie ma krzaków, są krzewy, jest tylko nie koszone jakby systematycznie. Chodziło mi o pobocze drogi powiatowej na ul. Nowogardzkiej, która rozpoczyna się od przejazdu kolejowego, a kończy się przy drodze nr 6. Są tam dzikie krzaki, dziko rosnące drzewa i mówiłam tylko tyle, że jest bardzo dużo dzikiej zwierzyny, która przychodzi. Dotychczas nie było takiej ilości jak teraz, ze względu na to, że pobocze nie jest systematycznie utrzymane w należytym porządku. Tak, że to chciałam sprostować i ponawiam swój wniosek, żeby ta droga powiatowa została doprowadzona do takiego stanu, jaki był przed kilku laty, do stanu bezpiecznego.  
38 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Chciałam jeszcze nawiązać do odpowiedzi w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych ze wskazaniem wiat. Był to mój wniosek w związku z omawianą w dniu dzisiejszym uchwałą. Z tego wykazu wynika, że mamy 84 przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Goleniów, w tym 31 wiat. W związku z bardzo ciekawą perspektywą, którą przedstawił dzisiaj Pan Burmistrz, powstania nowoczesnego węzła komunikacyjnego, również uważam, że jak węzeł komunikacyjny, to do tego węzła komunikacyjnego muszą tyczyć się ludzie, przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy. W związku z tym mam pytanie, czy planowane będą wiaty, tam gdzie są konieczne ? Oczywiście po konsultacjach z sołtysami, którzy są przedstawicielami mieszkańców.  
39 27.11.2013 r. XXXIX sesja RM Składam wniosek dotyczący przygotowania informacji na temat stanu wykonania Planów Rozwoju i Odnowy Wsi.  
40 18.12.2013 r. XL sesja RM Zgłosiłam na ostatniej komisji prośbę o przygotowanie stanu realizacji wykonania Planów Rozwoju i Odnowy Wsi, ponieważ były tam zawarte zadania do wykonania, dotyczy to wszystkich sołectw. Wiemy, że termin tych planów rozwoju został już jakby zakończony, bo dotyczył 2013 r. W związku z tym chciałabym prosić, ponaglam o to, jeżeli można tak się wyrazić, żeby ta informacja została przygotowana, ponieważ jest niezbędna do oceny już dokumentu pod tytułem Strategia dla Gminy Goleniów. Bardzo bym prosiła o to, żeby przyspieszyć tą pracę.  
41 12.03.2014 r.
Komisja Spraw Społecznych
Radna wniosła, aby w obradach sesji znalazł się punkt odnośnie aktualnego stanu inwestycji w sołectwach oraz odnośnie planowanych inwestycji na terenach wiejskich.  
42 19.03.2014 r. wspólne posiedzenie komisji Radna wniosła o cięcia pielęgnacyjne akacji rosnących na ul. Barnima oraz lip rosnących na ulicy Słowackiego.  
43 19.03.2014 r. wspólne posiedzenie komisji Radna wniosła o zamontowanie wieszaków w toaletach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.  
44 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Jednocześnie chciałabym się odnieść do wypowiedzi Pana Przewodniczącego i Pana radnego Zajko na temat Dnia Goleniowa. Uważam, że obecnie mamy do czynienia z rozdwojeniem jaźni, z uwagi na 20 lat samorządności słusznie zaznaczonej i w sposób wręcz cudowny osiągniętej. Chodzi mi o symbole komunistyczne występujące w naszym mieście. Symbol, który uważam, że w świetle obowiązujących przepisów, ale również jest to wniosek formalny do Pana Burmistrza i jednocześnie do Pana Przewodniczącego o wskazanie przepisów na ten temat, czy symbol komunistyczny czerwona gwiazda, znajdująca się na ul. Wolińskiej, powinna w tym miejscu i w obecnym czasie, w XXI wieku, honorować nasze miasto ? Jeżeli wchodzimy w święto Goleniowa, to rozumiem, że musimy uporządkować teren. Uporządkować z symbolów, które jednoznacznie kojarzą nam się z Armią Czerwoną, z totalitarnym systemem. W związku z tym proszę o podjęcie skutecznych działań, żeby symbol komunistyczny znalazł się w naszym goleniowskim, jeszcze nieformalnie, muzeum. Tam byłby elementem historii dla młodzieży i ostrzeżeniem symbolu, który nie jest godny naszym narodowym zasadom – Bóg, Honor, Ojczyzna. Możemy zacząć tylko od Boga. Wiemy, że w 30-leciu poprzedniego wieku było rozpropagowane pozdrowienie „Boga niet” i odpowiedź „i nie budiet”. Co do godności, to wiemy, jak wyglądała godność człowieka, ile polskich oficerów, patriotów zostało zamordowanych. Oczywiście ostatnia uroczystość jest tego potwierdzeniem i mam w tej książce, że Witold Pilecki powiedział do żony, która odwiedziła go w więzieniu, że „Oświęcim w stosunku do tego, co przeżywa, to były igraszki”. Temat jest poważny i proszę Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego i Wysoką Radę,  aby rozpocząć od takich porządków, które oczywiście będą skutkowały potem pozytywnym świętem, jakim będzie święto Goleniowa. Drugim pomnikiem, w którym do końca nie wiemy, o co chodzi, jest pomnik Sułtanowa. Jest to kolejny przykład, uważam, 20-lecia demokracji i odzyskania niepodległości, że mamy problem z budowaniem tożsamości. Również ten obiekt powinien być poddany weryfikacji ostatecznej i o to proszę Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę.  
45 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Goleniów w zakładce „strona główna” informacji pt. „remonty na wsiach”. Mamy informację „remonty w mieście”. Nie mamy żadnych informacji na stronie internetowej Gminy Goleniów w zakresie remontów w sołectwach.  
46 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Proszę o zamieszczenie protokołów ze spotkania Burmistrza Gminy Goleniów z sołtysami z terenu Gminy Goleniów. Nie spotkałam takiego dokumentu ani wstecz, jak i z ostatnich spotkań Burmistrza Gminy z sołtysami.  
47 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Mam wniosek do Pana Przewodniczącego. Proszę o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji tematyki poświęconej aktualnym i planowanym sprawom w sołectwach Gminy Goleniów. Jak jestem trzy lata już radną, nie było jakby tematyki poświęconej sprawom sołectw. Obecne, aktualne, planowane inwestycje, polityka dla sołectw, żebyśmy mieli ogólną wiedzę, jako radni, na ten temat.  
48 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Wnoszę o podjęcie działań przez Pana Burmistrza Gminy Goleniów ukierunkowanych na obniżenie kosztów wywozu nieczystości płynnych z miejscowości Gminy Goleniów, które to usługi są wykonywane przez PGK. Obecnie stawka za m3 wynosi 23 zł. Wiem, że w części sołectw wywóz nieczystości jest obsługiwane przez GWiK. W związku z tym są to bardzo duże różnice i powodują sytuacje skrajne, jeżeli chodzi o wywóz szamb w miejsca niedozwolone. Obniżenie kosztów pozwoli na wprowadzenie normalnych zachowań, na pewno zdecydowanie może wpłynąć. Również może to być przedmiotem tematyki, która będzie poświęcona sołectwom w Gminie Goleniów.  
49 16.04.2014 r.
Komisja Spraw Społecznych
Radna wniosła o zwiększenia liczby pieszych partoli Straży Miejskiej na terenie miasta Goleniowa oraz przedstawienia mapy ulic, gdzie takie patrole się odbywają.  
50 16.04.2014 r.
Komisja Spraw Społecznych
Na skwerze znajdującym się za Domem Polskim w kierunku Placu Rotmistrza Pileckiego, końcówka jest wydeptana przez mieszkańców. Nikt nie chodzi chodnikiem tylko wszyscy skracają sobie drogę idąc po trawniku. Przejście dla pieszych umiejscowione jest w takim miejscu, że zmusza przechodniów do dalszego przejścia po trawniku. W związku z tym należałoby się zastanowić czy nie wykonać w tym miejscu przejścia pieszego.  
51 16.04.2014 r.
Komisja Spraw Społecznych
Odnośnie przeprowadzanych konferencji prasowych, które odbywają się w sali 117, tło, które znajduje się za Panami, jest to ściana. Posiadamy herb i flagi, które powinny się znaleźć na stojakach i w momencie konferencji stać za Burmistrzami.  
52 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedź, kiedy była poruszana tematyka dotycząca sołectw podczas sesji ? Kiedy, w ostatnim okresie, była w porządku obrad tematyka poświęcona sołectwom ?  
53 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Mam pytanie do Pana Przewodniczącego odnośnie meczu w Bergen. Rozmawiałam z Panem przed tworzeniem zespołu. Zgłosiłam swoją chęć uczestniczenia i Pan nie podjął tematu. Jestem radną Rady Miejskiej w Goleniowie. Jeżeli Pan organizuje cokolwiek jako Przewodniczący, to został Pan wybrany do koordynacji pracy. Nie jest Pan dla mnie jakąś osobą, która wydaje rozkazy i pracuje 4 lata według Pana gustu. Prosiłabym o odpowiedź, dlaczego w takim stylu Pan to zrobił i na takim poziomie ? Powinno to być e-mailem wysłane – termin, propozycja, itd. Nie bez odpowiedzi, bo jest to po prostu nieeleganckie. Życie składa się z drobiazgów i takie zachowanie, wydaje mi się, jest przenoszone na poziom wyższy, czyli w ogóle pracy Rady Miejskiej. Jest mi z tego powodu przykro po ludzku.  
54 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Mam również pytanie do Pana Burmistrza w sprawie ostatnio zgłoszonego wniosku na temat wywozu nieczystości płynnych. Proszę o odpowiedź, ile domostw na terenie Gminy Goleniów jest obsługiwanych przez PGK ? Chodzi o wywóz nieczystości płynnych.  
55 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Proszę również o zestawienie, jaki jest roczny koszt wywozu nieczystości płynnych i jaki jest zysk dla PGK.  
56 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Również chciałabym się odnieść do odpowiedzi na temat akacji rosnących przy ul. Barnima. Przepraszam za określenie, ale odpowiedź traktuję jako bardzo niezręczną. Chciałabym znać odpowiedź Pana Burmistrza, kto z pracowników oglądał te akacje, kto był autorem pisma. Na pewno ktoś musiał zobaczyć, naocznie stwierdzić, że jest wszystko w porządku, że jest ok. Nie jest dobrze, ponieważ wiszą gałęzie od ponad roku i wymagają w zasadzie pielęgnacji bardzo drobnej, nic wielkiego. Jednak ta odpowiedź jest dla mnie odpowiedzią arogancką.  
57 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Wnioskuję o podjęcie skutecznych działań dotyczących poprawy infrastruktury bazy sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu. Po tej prezentacji widzieliśmy wszyscy, że warunki absolutnie nie odpowiadają optymalnym standardom. Do Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu uczęszczają dzieci z sześciu sołectw. Jest to chyba największe skupisko, jeśli chodzi o gromadzenie uczniów z innych miejscowości. Szkoła liczy ponad 100 uczniów. W związku z tym obecna baza odstaje od norm. Podczas ubiegłej sesji zapytałam się Pana Burmistrza Zajko, jakie procedury i jakie dokumenty są prowadzone w wydziałach, chodziło mi o remont sali w Mostach i Pan Burmistrza Zajko odpowiedział, że są znane potrzeby, że jest to monitorowane. Nie wiem, w jaki sposób. Więc aż się dziwię, trzy lata jestem w Radzie, już czwarty rok i nigdy nie słyszałam o Zespole Szkół Publicznych w Białuniu, to tak na marginesie.  
58 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Proszę o naprawdę drogi powiatowej w Żółwiej Błoci. Jest to docinek od strugi na poziomie domu Nr 33. Są tam bardzo duże dziury, wyrwy. Jest tak od 10 lat. Jeszcze poprzedni sołtys Pan Szymfeld się starał. Czekałam też na jakiś monitoring, na przegląd, na pewno zostanie to ujęte w planie. Nic mi się nie obiło o uszy. W związku z tym jestem zmuszona zgłosić taki wniosek, powiedziałabym, wręcz oczywisty.  
59 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Proszę o wykoszenie trawy na poboczu drogi Nowogardzkiej, to też jest droga powiatowa. Wnioskuję o to, żeby te czynności były wykonywane chociaż raz w miesiącu ze względu na to, że pobocze jest porośnięte krzakami, chwastami, wysoką trawą. Od kilku lat bytuje tam dzika zwierzyna, ponieważ ma idealne warunki. W zasadzie mamy warunki podobne chyba już do dżungli, do Amazonii, na tym odcinku. W związku z tym te działania wykoszenia trawy są konieczne ze względu bezpieczeństwa. Jest to droga po której poruszają się uczniowie, rowerzyści, jak również bardzo dużo mieszkańców Goleniowa, którzy korzystają z takiej możliwości, żeby korzystać z relaksu.  
60 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Mam jeszcze wniosek dotyczący umieszczenia notatki z narady z sołtysami. Otóż ta notatka w zasadzie nie jest taka łatwa do odszukania. Mówię o takich osobach, które niekoniecznie dobrze poruszają się w internecie. Jest ona w zakładce BIP – Rada Miejska – Spotkania z sołtysami. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny obszar i dotyczy mieszkańców w dużej ilości. Są ludzie, którzy mieszkają za granicą, dzwonią, pytają jakie są plany, co się będzie działo w sołectwach, kiedy drogi rowerowe, itp., itd. Więc dobrze byłoby tą notatkę wyeksponować, żeby była ona łatwa do identyfikacji, odczytania.  
61 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Proszę o podwyższenie ogrodzenia części boiska piłki koszykowej od strony drogi powiatowej w Żółwiej Błoci. Jest to jedyne boisko, jakie znajduje się w Żółwiej Błoci. Jest bardzo eksploatowane. Pomysł z inwestycją był świetny, jednakże od 2005 r. nie mamy tyle pieniędzy, żeby dokonać podwyższenia, a jest to niezbędne. Grozi to naprawdę wielkim niebezpieczeństwem, ponieważ charakter dyscypliny, jak piłka koszykowa, jest charakterystyczny, więc ta piłka wypada na drogę powiatową, która jest obecnie bardzo uczęszczana. Już prosiłam Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o to, żeby tutaj nas wspomogła. Jednak dowiedziałam się, że w związku z remontem w Marszewie jest to niemożliwe. Myślę, że możliwe jest znalezienie na to pieniędzy w budżecie, żeby faktycznie na tych wsiach zapewnić minimum warunków podobnych do tych, jakie są w mieście, bo one są niezbędne dla zapewnienia dobrego spędzenia czasu, dla rozwoju kultury fizycznej. Cały czas wracam do tej prezentacji Pana Dyrektora.  
62 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Zgłoszono mi, że na cmentarzu komunalnym w Goleniowie, w starej części, nie widziałam tego, ale prosiłabym odpowiednie służby, aby to sprawdziły, obsuwa się skarpa ziemi. Jest to bodajże żółty piasek, czy też może czarna ziemia, trudno mi powiedzieć. Jednak prosiłabym o przegląd tej części cmentarza. Jest to w pobliżu ogrodzenia. Wiem, że służby PGK dbają o cmentarz i może jest to czyste przeoczenie.
W związku  z tym prosiłabym, aby to sprawdzić.
 
63 29.04.2014 r.  XLIV sesja RM Ponawiam wniosek odnośnie estetyki sali nr 117. Ostatnio zgłosiłam wniosek odnośnie przeprowadzania konferencji prasowych przez Burmistrza, żeby były symbole, flaga Goleniowa, bo może to oglądać każdy potencjalny inwestor na całym świecie. Jesteśmy globalną wioską mającą internet, więc żeby nie stały regały, jakieś puste półki, jakieś nieestetyczne. Ostatnio widziałam, podczas spotkania z grupą niemiecką, jeszcze do tego stał czajnik w bardzo wyeksponowanym miejscu do robienia ciepłych napojów. Więc to jest już taka prośba, nie będę do tego wracać, żeby odpowiednie wydziały, osoby sprawiły, żeby to pomieszczenie było w miarę estetyczne, podlegało wymogom demokracji.  
64 25.06.2014 r.  XLVI sesja RM Proszę o informację na temat wszystkich realizowanych inwestycji na terenach wiejskich, jak również o planowanych inwestycjach na obszarach wiejskich do 2020 roku. Proszę o zawarcie informacji, które niekoniecznie wynikają z zadań gmin, tak jak np. gazyfikacja. Również proszę o to, żeby taka informacja znalazła się w tym materiale.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 23-11-2012 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 04-07-2014 15:12