Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogrodniczak Waldemar

Lp. Data i miejsce zgłoszenia Treść interpelacji, wniosku lub zapytania Odpowiedź
1 30.10.2012 r. XXV sesja RM W związku z modernizacją ul. Konstytucji 3 Maja, przy posesji 43A jest zagłębienie, które przy dosyć obfitych deszczach powoduje, że tworzy się tam jezioro i mieszkańcy nie mogą dostać się do swojej posesji. W związku z powyższym są dwa warianty rozwiązania problemu – albo zasypanie tego dołu, który się wytworzył, albo zakup dla mieszkańców łodzi. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
  13 listopada 2012 r.
WGG.0003.303.2012.KG
2 28.11.2012 r. XXVI sesja RM Chciałbym uzyskać informację dotyczącą dwóch interpelacji, które złożyłem wcześniej. Mianowicie oświetlenia przed Szkołą Muzyczną oraz ronda w Mostach. Odpowiedź udzielona pismami:
- z dnia 11.12.2012 r.
WGG.0003.318.2012.KG
- z dnia 12.12.2012 r.
WGG.0057.321.2012.SG
- z dnia 28.01.2013 r. WGG.0003.338.2012.KG
3 17.12.2012 r. Komisja Rewizyjna Radny wniósł o przedstawienie ogólnej liczby dłużników zamieszkujących w mieszkaniach zarządzanych przez GTBS. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 stycznia 2013 r.
GTBS/PZ/49/2013
4 17.12.2012 r. Komisja Rewizyjna Radny wniósł o porównanie wysokości czynszów komunalnych na terenie Gminy Goleniów z innymi gminami ościennymi. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
10 stycznia 2013 r.
GTBS/PZ/49/2013
5 19.12.2012 r. XXVII sesja RM W związku z przeznaczeniem kwoty na boisko w Helenowie oraz aktualną sytuacją dojścia do szkoły w Helenowie, chciałbym zapytać i uzyskać informację, czy w zakresie bezpieczeństwa uczniów dojścia do szkoły Gmina zrealizowała odpowiednie zadanie w tym zakresie ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
03 stycznia 2013 r.
WGG.0003.325.2012.KG
6 19.12.2012 r. XXVII sesja RM Proszę o przedstawienie strategii oraz harmonogramu w zakresie odśnieżania ulic i chodników w mieście oraz na wsiach. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
08 stycznia 2013 r.
WGG.0003.334.2012.EM
7 19.12.2012 r. XXVII sesja RM W związku z likwidacją przedszkoli publicznych proszę o podanie liczby uczniów, którym zapewniono miejsce w innych przedszkolach publicznych, na ich wniosek oczywiście. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
28 grudnia 2012 r.
WE.0003.31.2012.PJ
8 19.12.2012 r. XXVII sesja RM Proszę o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Niepublicznej Szkoły w Lubczynie w zakresie wszystkich obszarów działalności tej instytucji. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
28 grudnia 2012 r.
WE.0003.30.2012.PJ
9 19.12.2012 r. XXVII sesja RM W związku z przyjętą przez Radę wysokością opłat za wywóz śmieci, proszę o przedstawienie na następnej sesji Rady Miejskiej obliczeń i symulacji podstawowej opłaty za wywóz śmieci. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
29 stycznia 2013 r.
WPNS.0003.5.2013.AG
10 19.12.2012 r. XXVII sesja RM Nawiązując do stosownych przepisów w sprawie usuwania śniegu z chodników, proszę o objęcie tymi działaniami chodnika z lewej strony ul. Wolińskiej. Oczywiście dotyczy to funkcjonowania naszej firmy. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
08 stycznia 2013 r.
WGG.0003.334.2012.EM
11 30.01.2013 r. XXVIII sesja RM W związku z tym, że w naszym porządku obrad nie ma zapytań, chyba w tym punkcie będę musiał to uczynić. Po pierwsze, czy spółki gminne są zwolnione z podatku od nieruchomości ? Jeżeli tak, to jaka jest wysokość tych kwot za ubiegły rok ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
11 lutego 2013 r.
WF.0003.01.2013.MG
12 30.01.2013 r. XXVIII sesja RM Czy Pan Burmistrz miał informacje na temat jakości ulic Polskiej i Jana Pawła II ? Jeżeli nie, to informuję, że te ulice są pełne dziur. Ta inwestycja realizowana była na początku lat 90-tych i teraz jest bardzo trudno przejechać tymi ulicami. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
11 lutego 2013 r.
WGG.0003.344.2012.KG
13 30.01.2013 r. XXVIII sesja RM Po trzecie, dotyczy to Przewodniczącego Rady Nadzorczej PEC. Czy naprawdę wśród bazy osób kompetentnych, którą powinien posiadać Burmistrz, czy Prezydent Miasta, nie ma osoby bliżej mieszkającej niż aktualnie pełniący tę funkcję ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
14 lutego 2013 r. WAS.0003.12.2013.MD
14 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Ponieważ Pan Przewodniczący nie skorzystał z propozycji, aby interpelacje były na końcu, pozwolę sobie złamać ten przepis i zgłosić interpelację. Niebawem mają wejść w życie nowe reguły obliczania maksymalnego zadłużenia gminy, czyli tzw. indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia. Z analiz specjalistów w tym zakresie wynika, że ponad 300 gmin i 186 powiatów nie będzie w stanie uchwalić budżetu. Będzie to niebawem, w roku 2014. Chciałbym się dowiedzieć, czy ta perspektywa dotknie również naszą gminę ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
20 marca 2013 r. WF.0003.03.2013.MG
15 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Obok budynku Urzędu Gminy stoi budynek CENTER „coś tam jeszcze”, bo tak mi określono. W związku z tym, że gmina ma tam swoje pomieszczenia, chciałbym zapytać, jak wykorzystuje się te pomieszczenia w tym budynku, ile kosztuje utrzymanie tych pomieszczeń, jak są w zasadzie wykorzystywane i po co, oraz jakie straty ponosi gmina utrzymując te pomieszczenia ? Odpowiedź udzielona pismem z dnia
20 marca 2013 r. WPNS.0003.3.2013.TSz
16 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Chciałbym zestawienie indywidualnych kosztów rodziców ponoszonych przez nich w poszczególnych przedszkolach miejskich i na wsiach. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
08 marca 2013 r. WE.0003.8.2013.PJ
17 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Kolejny raz zapytanie dotyczące ul. Jodłowej, ponieważ dawno tam nie byłem. Nie wiem, czy w dalszym ciągu ciąg komunikacyjny dla uczniów przyjeżdżających do Szkoły Nr 3, jest to ciąg, który prowadzi ulicą, czy jednak ten chodnik jest zrobiony ? Jak wiemy 300 tys. zł idzie na boisko, dbamy o kondycję, natomiast nie dbamy
o bezpieczeństwo naszych dzieci.
Odpowiedź udzielona pismem z dnia
13 marca 2013 r. WGG.0003.358.2012.KG
18 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Kolejny raz, chyba już dziesiąty albo jedenasty, zapytanie, czy Pan Burmistrz dogadał się już z Panem Starostą i czy będzie chodnik dla dzieci uczęszczających m.in. do Szkoły Muzycznej, ale również do Szkoły Specjalnej. Z racji tej, że jest tam dosyć stromy podjazd, ostatnio byłem świadkiem, kiedy samochód ciężarowy nie mógł wyhamować przy przechodzących właśnie tą ulicą uczniach. Dlatego to zgłaszam, ponieważ nie chcę mieć jakichś przypadków na sumieniu. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
13 marca 2013 r. WGG.0003.358.2012.KG
19 27.02.2013 r. XXIX sesja RM Czy Pan Burmistrz dogadał się z Panem Starostą w sprawie zdjęcia znaku, który jest przed Szkołą Muzyczną. Mianowicie znaku przystanku parkingu dla autobusu dla dzieci niepełnosprawnych. Pytam dlatego, że tej szkoły już tam nie ma i ten parking jest tam niepotrzebny. Odpowiedź udzielona pismem z dnia
13 marca 2013 r. WGG.0003.358.2012.KG
20 21.08.2013 r.  Komisja Spr. Społ. oraz Komisja Rol.
i Ochr. Środ.
Radny wniósł o przygotowanie raportu o wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Gminy Goleniów.  
21 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Pierwsza interpelacja dotyczący ul. Kalinowej w Goleniowie. Miałem nieprzyjemność ostatnio jechać tą ulicą. Tam są po prostu takie doły. Oprócz tego mam zgłoszenia mieszkańców o wycięcie krzewów, które nie pozwalają zawracać samochodem.  
22 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Kolejny raz zgłaszam interpelację w sprawie ul. Jodłowej i chodnika, który zapewniłby bezpieczeństwo. Mówiło się tutaj w strategii o bezpieczeństwie uczniów. Myślę, że najwyższy czas pomyśleć o tym chodniku, bo jest jakby takim „kwiatkiem do kożucha” chodnik przy samej szkole. Natomiast dzieci dochodzą ulicą do szkoły.  
23 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Kolejna interpelacja w sprawie pierwszego skrzyżowania w Komarowie. Dojazd do szkoły, tam jest kapliczka po prawej stronie. Zjeżdżając z tej głównej drogi są bo obu stronach doły, które też uważam, że powinny być zasypane.  
24 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Mam zgłoszenie mieszkanki z Marszewa 59 z zapytaniem, dlaczego dom pod tym adresem nie został podłączony do kanalizacji. Z drugiej strony drogi jest poprowadzona kanalizacja, natomiast z tej strony, z której znajduje się ten dom, niestety nie ma. Ta osoba jest w bardzo ciężkiej sytuacji i nie stać jej na jakąkolwiek instalację, jeżeli chodzi o utylizację, bądź odprowadzanie ścieków.  
25 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Proszę o przedstawienie średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto i netto w spółkach gminnych oraz w urzędzie oraz stanu zatrudnienia w tychże spółkach w latach 2011-2013. Jest to wynikiem m.in. ostatnio mocno dyskutowanych płac, jakie zaistniały w naszej spółce PEC.  
26 30.10.2013 r. XXXVII sesja RM Kto zlecił wykonanie zadań związanych z przygotowaniem projektu Strategii oraz jaki zakres zadań został określony w umowie, którą zawarto z osobą, która przygotowuje tą Strategię ?  
27 18.12.2013 r.  XL sesja RM Dziękując Panu Burmistrzowi za odpowiedź w sprawie interpelacji dotyczącej podłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości w Marszewie Nr 59, ponieważ ta odpowiedź generalnie jest niezadowalająca. Chociażby brak jest tutaj danych dotyczących jaki byłby koszt podłączenia do kanalizacji sanitarnej na zasadach ogólnie przyjętych. W związku z powyższych chciałbym jeszcze uzupełnić. Jak szanowna koleżanka Irena Henkelman mówi, mam prośbę o pochylenie się nad tą całą sprawą. Mając trudną sytuację rodzinną, tutaj jest to oczywiście cytat: „Mąż po udarze niedokrwiennym od 2004 r. jest osobą niepełnosprawną, leżącą i wymagającą całkowitej  opieki osoby drugiej. Wiąże się to z dużymi wydatkami, koniecznością zakupu sprzętów umożliwiających poprawienie warunków bytowania męża – łóżko rehabilitacyjne, materace, wózki, wybudowanie podjazdu, środki pielęgnacyjne, itd. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pomimo starań o dofinansowanie ze środków PFRON-u, odmówiło dwukrotnie realizacji złożonego wniosku. Zaproponowano nam udział w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zakładający dofinansowanie w wysokości 45 % kosztów. Pozostała kwota w wysokości 7.535 zł netto, w tym koszt przepompowni wyliczony na kwotę 8.000 zł netto, co daje po odliczeniu dofinansowania kwotę 4.400 zł netto, jest dla nas nie do udźwignięcia”. W związku z powyższym jeszcze raz wnoszę prośbę o dofinansowanie przez Gminę budowy lokalnej przepompowni ścieków.  
28 26.02.2014 r. XLII sesja RM Dwa wnioski do Pana Burmistrza. Jeden jest powtórzeniem wniosku, który złożyłem dwa lata temu, mianowicie dotyczący oświetlenia skrzyżowania ul. Jagiełły i ul. Słowackiego. Uważam, że w ramach tego, że gmina jest bezpieczna dla mieszkańców, to uważam, że to przejście dla pieszych jest bardzo niebezpieczne dlatego, że skręcając w ul. Jagiełły niestety nie ma możliwości zobaczenia przechodnia, zwłaszcza jeżeli jest ubrany na czarno.  
29 26.02.2014 r. XLII sesja RM Drugi wniosek dotyczy ul. Kasprowicza. Wniosek jest poparty rozmowami z mieszkańcami. Mianowicie w związku z otwarciem mostu nastąpił wzmożony ruch samochodów na tej ulicy i jakby kolejna sprawa niebezpiecznych warunków dla pieszych na tej ulicy. Dlatego wnoszę o realizację, jest to swojego rodzaju niedoróbka w tym wypadku tego planu, realizację chodnika z prawej strony ulicy, gdyż przejście przy tym wzmożonym ruchu jest bardzo niebezpieczne.  
30 12.03.2014 r.
Komisja Spraw Społecznych
Radny wniósł o przygotowanie informacji jak się kształtują kwotowo podatki zbierane przez gminę w poszczególnych wsiach.  
31 26.03.2014 r.  XLIII sesja RM Dziękując za odpowiedź w sprawie wniosku dotyczącego oświetlenia skrzyżowania na ul. Jagiełły i Słowackiego, chciałbym jednak sprostować swój wniosek. Nie chodzi o wycinkę tego drzewa, czy cięcie pielęgnacyjne, tylko chodzi o zrobienie dobrego oświetlenia tego skrzyżowania.  
32 28.05.2014 r.  XLV sesja RM Ponieważ dotarła do mnie dosyć liczna informacja o nieprzyjętych dzieciach do przedszkoli publicznych, mam pytanie – jaka liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną nie została przyjęta do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę ?  
33 28.05.2014 r.  XLV sesja RM Druga sprawa dotyczy niedawnych wyborów. Chciałbym się dowiedzieć, kto wymyślił pracę komisji obwodowej Nr 14 przy ul. Witosa na schodach ? Dla mnie osobiście jest to skandal dlatego, że akurat za mną szedł Pan, który chciał głosować, był już co prawda wcześniej w dwóch komisjach, niestety nie było takiej informacji w naszej gminie, która mogłaby dotrzeć do wszystkich przy tych zmianach w związku z przyjętą uchwałą. Ja zaproponowałem Panu, że zaniosę go na plecach. Nie skorzystał co prawda, ale o jeden głos był mniej oddany. Myślę, że ta osoba powinna to przemyśleć, albo zmienić załącznik do uchwały, jeśli chodzi o komisję obwodową. Myślę, że tych pomieszczeń w Towarzystwie jeszcze jest i można było wymyśleć inne pomieszczenie.  
34 28.05.2014 r.  XLV sesja RM Wczoraj pracownica Szkoły Muzycznej zaparkowała na nieistniejącym już miejscu do parkowania przez bus, który funkcjonował dla Szkoły Specjalnej. Dzisiaj otrzymałem telefon, nie mogła spać, ponieważ została postraszona, że dostanie wysoki mandat. Mam pytanie do Pana Komendanta, czy pracownicy Straży Miejskiej wiedzą o tym, że przy takim malunku, którego już niewiele widać zresztą na tym podjeździe, czy wiedzą o tym, że musi być jeszcze oprócz tego znak pionowy, żeby można było tam zaparkować przez właściwe samochody ? Myślę, że tej osobie w tej sytuacji należy się przeproszenie.  
35 25.06.2014 r.  XLVI sesja RM Chciałbym pogratulować Panu Komendantowi, że zatrudnia w Straży Miejskiej Panów, którzy mają odwagę cywilną przyznać się do popełnionego błędu. Aczkolwiek dziwi mnie jakaś taka forma pouczenia, jeżeli chodzi o moją osobę. Nie wiem, jak to dalej z tym będzie, nie mniej chciałbym zgłosić wniosek o baczniejszą uwagę przy gimnazjum, bo te „Zamknięte Wrota” niestety będą niszczeć coraz bardziej, jeżeli nie będą pilnowane. I tu jest uwaga mieszkańca, który mieszka w bloku niedaleko gimnazjum, aby Straż Miejska, która tam często bywa, nie jeździła na kogucie, tylko podjechała, tak jak powiedział, w sposób tajniacki i doprowadziła do porządku osoby spożywające tam m.in. alkohol, ale nie będę cytował tutaj wszystkich uwag tego Pana.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 23-11-2012 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 04-07-2014 15:11