herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie- zawiadamia, się że w dniu 27 listopada 2012 r. została wydana decyzja Nr 30/ŚU/2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej nr 63 Inoujście - Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo.

 

 

Goleniów, dnia 3 grudnia 2012r.

 

WPNS.6220.11.2012.JC

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian./ zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2012 r. została wydana decyzja Nr 30/ŚU/2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej nr 63 Inoujście - Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego na terenie działki nr 456 w obrębie geodezyjnym Komarowo.

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 03-12-2012 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 03-12-2012 12:25