Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 262/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości Gminy Goleniów 2014-02-19 11:24
Zarządzenie Nr 261/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2014-01-21 11:43
ZARZĄDZENIE NR 260/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2014-01-10 12:25
Zarządzenie Nr 259/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości Gminy Goleniów 2014-02-19 11:22
Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości połozonych w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Ofiar Katynia. 2014-01-27 11:19
Zarządzenie Nr 257/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, kóre zmieniły wartość 2014-01-08 13:08
Zarządzenie NR 256/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul.Kościuszki 3/27 w Goleniowie 2014-01-03 14:01
Zarządzenie Nr 255/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia loklai mieszkalnych 2014-01-03 14:06
Zarządzenie Nr 254/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 234/2013 2014-01-03 14:03
ZARZĄDZENIE NR 253/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2014-01-10 12:24
Zarządzenie nr 252/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2014r. 2014-01-06 19:16
Zarządzenie nr 251/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2014r. 2014-01-06 19:15
Zarządzenie Nr 250/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Konstytucji 3 Maja 36/3 w Goleniowie 2013-12-30 09:11
ZARZĄDZENIE NR 249/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2014-01-10 12:23
Zarządzenie Nr 248/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. ?Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Goleniów? 2013-12-19 13:30
Zarządzenie Nr 247/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2013-12-19 13:28
Zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: Ochrony zwierząt 2013-12-19 13:33
Zarządzenie Nr 245/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym ?Ewa? na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia 2013-12-19 13:32
Zarządzenie Nr 244/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2013-12-19 13:31
Zarządzenie Nr 243/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014 2013-12-19 10:04
Zarządzenie Nr 242/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Szczecińskeij 24/8 w Goleniowie 2013-12-30 09:10
Zarządzenie Nr 241/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sp[rawie udzielenia binifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul.Armii Krajowej 13b/3 w Goleniowie 2013-12-30 09:01
Zarządzenie Nr 240/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 2013-12-17 14:17
Zarządzenie Nr 239/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-12-12 14:14
Zarządzenie nr 238 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11.12.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne 2013-12-12 14:48
ZĄDZENIE NR 237/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2014-01-06 19:18
Zarządzenie nr 236/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.12.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetagowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-12-11 10:52
Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2013 2013-12-10 08:28
Zarządzenie Nr 234/2013 z dnia 02 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2013-12-30 08:53
ZARZĄDZENIE NR 233/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2013-12-16 07:53
Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości połozonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. 2014-01-27 11:11
Zarządzenie nr 231/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.11.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetagowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-11-27 14:52
Zarządzenie nr 230/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.11.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetagowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-11-27 14:49
ZARZĄDZENIE NR 229/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2013-12-16 07:53
ZARZĄDZENIE NR 228 /2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2013-11-26 12:15
Zarządzenie Nr 227/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Wrzosowej 10/6 w Goleniowie 2013-11-22 12:43
Zarządzenie Nr 226/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie odstąpienia od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica - terenu włączonego do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów 2013-12-13 14:25
Zarządzenie Nr 225/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 listopada 2013 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2013 2013-11-20 13:32
Zarządzenie nr 224/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości drogowych, stanowiących odcinki dróg zaliczonych do kategorii publicznych gminnych na terenie miasta Goleniowa i w obrębie ewidencyjnym Żdżary 2013-11-20 08:29
ZARZĄDZENIE NR 223/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2013-12-16 07:52
Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ogloszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Ofiar Katynia 2013-11-15 15:07
ZARZĄDZENIE Nr 221/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2013-12-20 09:42
Zarzadzenie nr 220/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.11.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-11-14 13:11
ZARZĄDZENIE NR 219/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2013-11-18 20:44
Zarządzenie nr 218/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia działek gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w obrębie ewidencyjnym Lubczyna. 2013-11-07 15:10
Zarzadzenie nr 217/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.11.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-11-08 14:08
Zarzadzenie nr 216/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.11.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-11-07 14:59
Zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Gminy Goleniówz dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie dotacji dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko ? Kamieńskiej na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: I Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych, II Spotkanie wigilijne 2013-11-04 13:22
Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2013-11-04 13:22
ZARZĄDZENIE NR 213/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2013-11-18 20:43
Zarządzenie Nr 212/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów 2013-10-31 14:35
Zarządzenie Nr 211/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2013-10-31 08:39
ZARZĄDZENIE nr 210/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: nabycia działek gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie dróg w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć. 2013-11-04 08:06
Zarządzenie Nr 209/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 2013-10-29 11:03
ZARZĄDZENIE Nr 208/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 28 października 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-11-04 14:18
Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 października 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 19/2 w Goleniowie 2013-10-25 09:55
ZARZĄDZENIE NR 206/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2013-11-18 20:42
Zarządzenie nr 205/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.10.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-10-24 08:47
ZARZĄDZENIE NR 204/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2013-11-15 11:06
Zarządzenie Nr 203/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego 2013-10-22 10:53
Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 października 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych 2013-10-21 13:12
Zarządzenie Nr 201/2013 z dnia 17 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 35/6 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa 2013-10-18 10:32
Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 października 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie Mosty 2013-12-13 14:32
ZARZĄDZENIE NR 198/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r 2013-11-18 20:42
Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 października 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie Borzysławiec 2013-12-13 14:37
ZARZĄDZENIE NR 196/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-11-18 20:41
Zarządzenie nr 195/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.10.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-10-10 13:39
Zarządzenie nr 194/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.10.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-10-09 14:28
Zarządzenie nr 193/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.10.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-10-09 14:24
Zarzadzenie nr 192/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.10.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-10-25 13:43
Zarzadzenie nr 191/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.10.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-10-09 10:55
Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie cofnięcia dotacji celowej Ludowemu Klubowi Sportowemu ?Huragan? i udzielenia jej Klubowi Sportowemu ?Hanza Goleniów? 2013-10-07 11:30
ZARZĄDZENIE NR 189/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-10-04 14:11
ZARZĄDZENIE NR 188/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolach Gminy Goleniów 2013-09-24 14:19
ZARZĄDZENIE Nr 187/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2013-09-19 13:13
Zarzadzenie nr 186/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.09.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-09-20 11:35
Zarzadzenie nr 185/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.09.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-09-19 11:32
Zarządzenie nr 184/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.09.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2013-10-07 13:59
ZARZĄDZENIE NR 183/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-10-04 14:11
Zarzadzenie nr 182/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.09.2013r. w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy na stanowisko handlowe nr 15 wyznaczone z działki nr 14, położonej w obrębie godezyjnym nr 8 miasta Goleniów 2013-10-02 13:49
Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości połozonych w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Bolesława Chrobrego 2013-09-16 15:16
Zarządzenie Nr 180/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego 2013-12-13 14:40
Zarządzenie Nr 179/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2013r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 2013-09-13 14:38
Zarządzenie Nr 178/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 września 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Glewicach stanowiącej działkę nr 4 2013-09-13 14:37
Zarządzenie Nr 177/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.09.2013 roku o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2013-09-27 08:26
Zarządzenie Nr 176/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 września 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul.Władysława Reymonta 4/5 2013-09-10 09:29
ZARZĄDZENIE NR 175/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-09-10 15:01
Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. 2013-09-16 14:37
Zarzadzenie nr 173/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.09.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-09-05 15:16
Zarzadzenie nr 172/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.09.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-09-05 15:14
Zarządzenie Nr 171/2013 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 04 września 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2013-09-06 13:30
Zarządzenie Nr 170/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w Gminy Goleniów 2013-09-03 15:20
ZARZĄDZENIE NR 169/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-09-05 10:59
Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów Nr 168/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia działki nr 177/10 położonej w obrębie Kliniska Wielkie 2013-08-30 14:08
Zarządzenie nr 167/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.08.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2013-08-29 11:12
Zarządzenie nr 166/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.08.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2013-09-10 09:18
Zarządzenie nr 165/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.08.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-08-29 11:04
Zarządzenie Nr 164/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2013 z dnia 08 czerwca 2013r. dotyczace ustalenia zasad ponoszenia kosztów związanych ze zbywaniem nieruchomości z giminnego zasobu oraz ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych 2013-08-23 08:45
Zarzadzenie nr 163/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21.08.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-08-23 11:15
Zarządzenie nr 162/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21.08.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-08-22 09:41
ZARZĄDZENIE NR 161/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2013-11-15 11:04
ZARZĄDZENIE NR 160/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie 2013-11-15 11:02
ZARZĄDZENIE NR 159/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2013-11-15 11:03
Zarządzenie Nr 158/2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Młynarskiej 14 w Goleniowie 2013-08-20 14:35
Zarządzenie Nr 157/2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego 2013-08-20 14:32
Zarządzenie nr 156/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania dla Straży Miejskiej w Goleniowie do użytkowania wizyjnego oraz sposobu jego wykorzystania 2014-09-15 12:16
ZARZĄDZENIE NR 155/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 11:01
Zarzadzenie nr 154/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-08-01 15:13
ZARZĄDZENIE NR 153/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Antoniego Chmielniaka 2013-08-01 13:11
ZARZĄDZENIE NR 152/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Aleksandry Traczyk 2013-08-01 13:09
ZARZĄDZENIE NR 151/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Anny Kierzynkowskiej 2013-08-01 13:09
ZARZĄDZENIE NR 150/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Pauliny Maleszy 2013-08-01 13:06
ZARZĄDZENIE NR 149/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Piotra Latki 2013-08-01 13:05
Zarzadzenie nr 148/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-08-01 15:11
Zarzadzenie nr 147/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-08-01 15:10
Zarzadzenie nr 146/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-08-01 15:08
Zarzadzenie nr 145/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-08-01 15:07
ZARZĄDZENIE NR 144/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 10:16
Zarzadzenie nr 143/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.07.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2013-08-02 16:42
Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów Nr 142/2013 z dnia 28 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie nr 9 miasta Goleniowa przy ulicy Maszewskiej - Zakładowej. 2013-09-16 14:25
Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2013-07-31 13:49
ZARZĄDZENIE NR 140/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 10:15
Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjno-Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band z siedzibą w Goleniowie 2013-07-22 15:16
Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości połozonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. 2013-09-16 14:32
ZARZĄDZENIE NR 137/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 10:14
Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2014-09-12 14:26
Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z 10 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla Goleniowskiego Domu Kultury 2014-09-12 10:00
Zarzadzenie nr 133/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-07-04 13:27
Zarzadzenie nr 132/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-07-04 13:25
Zarzadzenie nr 131/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-07-04 13:21
Zarządzenie nr 130/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-07-03 14:51
Zarządzenie nr 129/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.07.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2013-07-03 14:15
Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lipca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Konstytucji 3 Maja 5B/4 w Goleniowie 2014-09-12 14:21
Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów Nr 127/2013 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Rybackiej w rejonie "Górki Radarowej" 2013-08-01 14:21
ZARZĄDZENIE NR 126/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 10:13
Zarządzenie nr 125/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26.06.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-06-27 14:16
Zarządzenie nr 124/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26.06.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-06-27 14:09
Zarządzenie nr 123/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26.06.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-06-27 13:00
Zarządzenie nr 122/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26.06.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-06-27 12:08
Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 2013-06-26 15:29
Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 88/2013 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Goleniowie przy ul.Armii Krajowej 21/1A 2013-06-26 13:43
ZARZĄDZENIE Nr 119/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:48
Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od cdeny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul.Bohaterów Warszawy 8/4 w Goleniowie 2013-06-25 09:23
Zarządzenie nr 117/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20.06.2013r. w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy dzierzawy na nieruchomosć stanowiacą część działki nr 53/8, połozoną w obrebie nr 3 miasta Goleniów przy ul. Grenadierów 2013-06-24 09:45
ZARZĄDZENIE Nr 116/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:45
ZARZĄDZENIE Nr 115/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:44
ZARZĄDZENIE Nr 114/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:43
ZARZĄDZENIE Nr 113/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:41
Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 czerwca 2013 r. 2013-06-18 09:55
ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:54
ZARZĄDZENIE Nr 110/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:53
ZARZĄDZENIE Nr 109/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:51
ZARZĄDZENIE Nr 108/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:50
ZARZĄDZENIE Nr 107/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:39
Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mosty 2013-06-13 12:08
ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:34
ZARZĄDZENIE Nr 104/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:33
ZARZĄDZENIE Nr 103/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 13:31
ZARZĄDZENIE Nr 102/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 12:12
ZARZĄDZENIE Nr 101/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 12:11
ZARZĄDZENIE Nr 100/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 12:09
ZARZĄDZENIE Nr 99/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 12:07
ZARZĄDZENIE Nr 98/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 12:04
ZARZĄDZENIE Nr 97/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 11:58
ZARZĄDZENIE Nr 96/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2013-06-25 12:02
ZARZĄDZENIE NR 95/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 10:12
Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2013-06-06 11:14
Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.06.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-06-06 10:27
Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.06.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-06-06 10:20
Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 czerwca 2013 r. o zmianie zarządzenia nr 134 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie 2014-09-17 14:01
Zarządzenie Nr 90 / 2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2013-06-03 15:06
ZARZĄDZENIE NR 89/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 10:11
Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Goleniowie przy ul.Armii Krajowej 21/1A 2013-05-23 09:40
Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2013-05-22 13:54
Zarządzenie Nr 86/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego ?Pro? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. ?Dzień sąsiada? 2013-05-22 14:54
Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?X Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? 2013-05-22 14:53
Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie podziału środków finansowych dla Goleniowskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2013-05-21 08:42
Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 2013-05-17 11:42
Zarzadzenie nr 82/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15.05.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-05-16 11:07
Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Kolejowej 2013-05-14 12:27
Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy 11-go Listopada 2013-05-14 12:21
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-08-09 10:10
Zarzadzenie nr 77/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.05.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-05-14 07:41
ZARZĄDZENIE NR 76/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-05-07 14:36
Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami Polską, Jana Pawła II i Ks. Franciszka Włodarczyka 2013-05-14 12:00
Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Słowackiego 18/1 w Goleniowie 2013-04-26 11:47
Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24.04.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-04-24 13:41
Zarzadzenie nr 72/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24.04.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-04-25 10:40
Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia udziału w działce położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego. 2013-05-14 11:40
Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału środków finansowych na organizację wypoczynku letniego i zimowego 2013-04-12 11:07
ZARZĄDZENIE NR 69/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-04-12 15:07
Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2013-04-15 09:17
Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 10 miasta Goleniowa przy ulicy Torowej i w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Władysława Sikorskiego. 2013-04-16 08:58
Zarzadzenie nr 66/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.04.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacych mienie komunalne 2013-04-10 12:19
Zarzadzenie nr 65/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.04.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-04-10 12:07
Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.04.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2013-04-10 10:46
Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2013-04-10 09:24
ZARZĄDZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2013-04-08 11:01
ZARZĄDZENIE NR 61/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-04-06 11:11
Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2013-04-03 10:13
Zarzadzenie nr 59/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.03.2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. / ze zmianami/ w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własnosc Gminy Goleniów oraz ich obciążania 2013-04-26 09:16
Zarzadzenie nr 58/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.03.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-03-27 08:46
Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Konstytucji 3 Maja 36/14 w Goleniowie 2013-03-27 08:42
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Granicznej. 2013-04-16 08:52
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste udziału nr 81/2 położonej w Goleniowie przy ul.Nowogardzkiej nr 7 2013-03-20 14:46
Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w wieczyste użytkowanie udziału w działce nr 99/2 położonej w Wierzchosławiu 2013-03-20 14:46
Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w działce zabudowanej garażami położonej przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Goleniowie 2013-03-20 10:02
Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie Białuń 2013-05-14 12:04
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2013r w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2013-03-15 11:48
ZARZĄDZENIE NR 50/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-04-06 11:10
Zarzadzenie nr 49/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.03.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-03-14 12:39
Zarzadzenie nr 48/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.03.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-03-14 12:38
Zarzadzenie nr 47/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.03.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-03-14 12:37
Zarzadzenie nr 46/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.03.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-03-14 12:34
Zarzadzenie nr 45/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.03.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-03-14 12:32
Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2013-04-16 08:46
ZARZĄDZENIE NR 43/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-04-06 11:09
Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 07 marca 2013r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrebie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Armii Krajowej 27. 2013-03-07 11:56
Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 marca 2013r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Szkolnej 20/1 w Goleniowie 2013-03-07 11:54
Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym 2013-03-05 13:23
Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. ?Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Goleniów? 2013-03-05 13:22
Zarządzenie Nr 38/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2013-03-05 13:20
ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-03-05 14:06
Zarzadzenie nr 36/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.02.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-03-19 11:29
Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2013 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2014-09-12 14:18
Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 2013-02-25 14:27
Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza gminy Goleniów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego przy ul.Nadrzecznej 2/2 w Goleniowie 2013-02-25 10:29
ZARZĄDZENIE Nr 32/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 r. 2013-02-19 13:01
Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2012 w sprawie ogłoszenia do zbycia lokalu mieszkalnego mieszkalnego 2013-02-18 14:34
Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego. 2013-02-15 13:26
Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przecipowodziowego 2013-02-14 13:10
Zarządzenie nr 28/2013 z 12 lutego 2013-02-28 12:08
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Maksymiliana Kolbego 2013-02-11 09:18
Zarzadzenie nr 26/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.02.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2013-02-07 15:00
Zarzadzenie nr 25/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.02.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2013-02-07 15:05
Zarzadzenie nr 24/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.02.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-02-07 14:50
Zarzadzenie nr 23/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.02.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-02-07 14:49
Zarzadzenie nr 22/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.02.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-02-07 14:47
Zarządzenie Nr 21/ 2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2013-02-04 14:52
Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2013 r. Zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania, za usługi o charakterze użyteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę. 2013-02-05 09:36
ZARZĄDZENIE NR 19/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-03-05 14:04
Zarządzenie Burmistrza Nr 18/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2013-01-30 12:56
ZARZĄDZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Patryka Kusiaka 2013-01-24 13:34
ZARZĄDZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Anny Maleszy 2013-01-24 13:33
Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2013 2013-01-23 14:08
ZARZĄDZENIE NR 14/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-01-29 10:44
ZARZĄDZENIE Nr 13/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2013 2013-01-18 09:40
ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, którego jest dysponentem na rok 2013 2013-01-18 09:35
Zarządzenie Nr 11/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2013-01-17 14:38
ZARZĄDZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2013-01-15 15:03
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków finansowych dla Goleniowskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2013-01-17 13:50
Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2013-01-14 12:34
Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Szczecińskiej 16c/7 w Goleniowie 2013-01-10 13:49
Zarzadzenie nr 6/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.01. 2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-01-10 13:36
Zarzadzenie nr 5/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.01.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-01-09 15:29
Zarzadzenie nr 4/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.01.2013r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2013-01-09 15:25
ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2013r. 2013-01-29 10:44
Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 04 stycznia 2013r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 2013-01-07 09:39
Zarządzenie Nr 1/2013Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2stycznia2013 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta Exodus w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus 2013-01-31 09:15