Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-01-25 13:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2013-01-25 13:22
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-01-25 13:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Gminy Goleniów 2013-01-25 13:26
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-25 13:27
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej 2013-01-25 13:53
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2013-01-25 13:53
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Lasem we wsi Kliniska Wielkie 2013-01-25 13:54
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Goleniów 2013-01-25 13:55
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej odmowy przesunięcia terminu spłaty zaległości za czynsz 2013-01-25 13:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2013-01-25 13:58
Projekt uchwały w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2013 r. 2013-01-25 13:58
Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2013 r. 2013-01-25 13:59