Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się strony postępowania iż, Burmistrz Gminy Goleniów w dniu 4 lutego 2013r. wydał postanowienie dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 ? 3+200?

  

WPNS.6220.16.2012.JC                                                                                                                                 Goleniów, dnia 4 lutego 2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10, art. 49,ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 119, poz. 1227 ze zm.),

 

 

zawiadamia się strony postępowania

 

 

iż, Burmistrz Gminy Goleniów w dniu 4 lutego 2013r. wydał postanowienie dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” oraz „Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 – 12+500 i Kanału Komorowskiego w km 0+000 – 3+200”

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zapewnia się stronie czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania administracyjnego poprzez możliwość zapoznania się z dokumentacją, wypowiedzenia się oraz złożenia dodatkowych wniosków lub żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Materiały są dostępne do wglądu w pok. 206 , I piętro tut. Urzędu.

Liczba stron w postępowaniu o wydanie ww. decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 ze zm.), strony będą zawiadomione o czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 08-02-2013 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 08-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2013 14:41