Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12.02.2013r. w sprawie zmian do ?Polityki bezpieczeństwa? wprowadzonej Zarządzeniem nr 49/2011 z dnia 31.08.2011r


 

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12.02.2013r.

w sprawie zmian do „Polityki bezpieczeństwa”

wprowadzonej Zarządzeniem
nr 49/2011 z dnia 31.08.2011r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz. 567) oraz art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002 z późn. zm.) oraz §3 ust.3, §4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz.1024), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W załączniku „WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH I ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH” do Polityki bezpieczeństwa dopisuje się pozycję nr 37: „Baza danych PEFS w wersji elektronicznej”.

§ 2. Baza danych PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) przetwarzana jest w zakresie następujących danych:

 • Imię Nazwisko

 • PESEL

 • adres zamieszkania

 • telefon kontaktowy

 • wykształcenie

 • niepełnosprawność

 • płeć

 • wiek

 • status na rynku pracy

 • udzielone formy wsparcia

 • okres uczestnictwa w projekcie

 • przyczyna przerwania

 

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Gminy Goleniów zaangażowanych w realizację projektu „Nasza Lepsza Przyszłość” do stosowania zasad określonych w aktualnej wersji „Polityki bezpieczeństwa”.

 

§ 4.1 Dane wykazane w §2 fizycznie będą przetwarzane na terenie placówki oświatowej Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. C.K.Norwida 1 w Goleniowie.

 

§ 4.2 Powołuje się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w skrócie ABI w zakresie przedmiotowych danych w osobie Pana Mariusz Zalewskiego Dyrektora Szkoły Gimnazjum nr 2 w Goleniowie

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji przy UGIM GOLENIÓW.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 19-02-2013 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 19-02-2013 14:33