Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-02-20 13:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2013-02-20 13:38
Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-02-20 13:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2013-02-20 13:41
Projekt uchwały w sprawie w sprawie rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych składanych do udzielenia absolutorium 2013-02-20 13:42
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2013 rok" 2013-02-20 13:43
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Goleniów 2013-02-20 13:44
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2013-02-20 13:46
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2013-02-20 13:47
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2013-02-20 13:48
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/233/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25.06.2008 r., w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łozienica 2013-02-20 13:49
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom Gołębia i Sowia we wsi Kliniska Wielkie 2013-02-20 13:51
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy i miasta Goleniów przyjętych uchwałą nr XLII/510/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Goleniów" 2013-02-20 14:02
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia w terminie ustawowym złożonych pism 2013-02-20 14:01