Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

 

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

 

Realizując program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Goleniów , tut. Urząd kompletuje niezbędną dokumentację stanowiącą załączniki do wniosku o dofinansowanie prac związanych z utylizacją .

Wniosek o dofinansowanie będzie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie:

- demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,

- unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Powyższe usługi nie generują żadnych kosztów dla właścicieli nieruchomości, natomiast wykonanie nowego pokrycia dachowego należy do właściciela obiektu.

 

W celu stworzenia możliwości ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie proszę o składanie informacji przez zainteresowane osoby dotyczącej chęci skorzystania z możliwości bezpłatnego demontażu oraz transportu wyrobów azbestowych.

 

Złożona informacja winna zawierać następujące dane :

- nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres,

- wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres, numer telefonu,

- rodzaj zabudowy ( np. pokrycie dachowe lub eternit złożony na nieruchomości),

- numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego,

- nazwa, rodzaj wyrobu,

- ilość posiadanych wyrobów ( m2, Mg)

- stopień pilności,

- przewidywany termin usunięcia wyrobów,

- ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,

- data i podpis.

 

Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanej informacji.

 

Termin składania informacji do tut. Urzędu w sprawie demontażu z transportem lub samego transportu wyrobów zawierających azbest upływa z dniem 30 kwietnia 2013 r.

 

 Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe i ujętych w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Goleniów” z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

W przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie termin wykonania wnioskowanych robót zostanie indywidualnie uzgodniony.

 

 

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą - użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest jest zobowiązany na podstawie art. 162 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. Z 2011 r. nr 8 poz.31 ) do corocznego przedłożenia burmistrzowi informacji z posiadanych wyrobów zawierających azbest.
 

UWAGA ! - Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Goleniów znajduje się na stronie internetowej – www.goleniow.pl - każda nieruchomość, na której znajduje się azbest lub wyroby azbestowe winna być objęta inwentaryzacją.


Informacja telefoniczna pod numerem 91- 46-98-234.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-04-2013 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2013 11:20