herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 10 kwietnia 2013r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka.

 

Goleniów, dnia 12 kwietnia 2013r.

 

WPNS.6220.1.2013.JC

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2013r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla 53 wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą i budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą jemu infrastrukturą na terenie działek nr 34/1, 34/3, 39/1, 39/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/13, 37/15, 37/16, 37/17, 37/19, 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 37/24, 37/25, 37/26, 37/27, 37/28 położonych w obrębie geodezyjnym Czarna Łąka.

 

 

Z treścią postanowienia Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 7 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Liczba stron w ww. postępowaniu przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 tekst jednolity), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 30-04-2013 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 12-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2013 09:03