Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum;

  2. odczytanie porządku obrad sesji;

  3. przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej
   w dniu 29 maja 2013 r.

 1. Interpelacje radnych.

 2. Wolne wnioski.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz gospodarowania mieniem gminnym w roku 2012 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu:

  1. opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy
   z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego;

  2. wniosek Komisji Rewizyjnej;

  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;

  4. dyskusja;

  5. głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2012;

  6. głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

 1. Projekty uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2013 r.;

  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025;

  3. emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r.;

  4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyrzyce;

  5. udzielania dotacji na remont kościoła filialnego w Podańsku;

  6. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych;

  7. przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
   w Gminie Goleniów na lata 2013-2015”;

  8. nadania nazwy ulicy Dębia Góra w Goleniowie;

  9. nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Goleniowa;

  10. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej w Podańsku;

  11. zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia
   27 lutego 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich;

  12. podziału sołectwa Mosty na dwa odrębne sołectwa Mosty i Mosty Osiedle;

  13. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.

 1. Podjęcie stanowiska przez Radę Miejską w Goleniowie odnośnie apelu Rady Powiatu w Goleniowie o przystąpienie do wspólnej realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Razem bezpieczniej” na lata 2012-2015”.

 2. Informacje o działalności między sesjami:

   1. Burmistrza Gminy;

   2. Komisji Rady Miejskiej;

   3. Przewodniczącego Rady.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 19-06-2013 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2013 14:46