Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2012 2013-06-19 14:47
dokument Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-06-19 14:48
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-19 14:49
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2013-06-19 14:50
dokument Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r. 2013-06-19 14:50
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyrzyce 2013-06-19 14:51
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła filialnego w Podańsku 2013-06-19 14:52
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych 2013-06-19 14:55
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Goleniów na lata 2013-2015" 2013-06-19 14:55
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dębia Góra w Goleniowie 2013-06-19 14:56
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Goleniowa 2013-06-19 14:57
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej w Podańsku 2013-06-19 14:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2013-06-19 14:59
dokument Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Mosty na dwa odrębne sołectwa Mosty i Mosty Osiedle 2013-06-19 15:00
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2013-06-19 15:01