herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 3/2012/p SZCZECIN.