Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamia się, że zostało wydane postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku:ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa 4112 Z) do granicy z działką nr 206/2 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa nr 4112 Z) do granicy z działką nr 81/6 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie, ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Szczecińską (drogi powiatowe nr 4101 Z i 4102 Z) do dojazdu do skrzyżowania z drogą krajową S-3.

 

WPNS.6220.27.2013.JC                                                                             Goleniów, dnia 26 sierpnia 2013r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

że na wniosek Starosty Goleniowskiego dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku:

  • ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa 4112 Z) do granicy z działką nr 206/2 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie,

  • ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa nr 4112 Z) do granicy z działką nr 81/6 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie,

  • ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Szczecińską (drogi powiatowe nr 4101 Z i 4102 Z) do dojazdu do skrzyżowania z drogą krajową S-3.”

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 26 sierpnia 2013r., pod znakiem: WPNS.6220.27.2013.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4101 Z, 4102 Z i 4112 Z w miejscowości Kliniska Wielkie na odcinku:

  • ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa 4112 Z) do granicy z działką nr 206/2 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie,

  • ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Piastowską (droga powiatowa nr 4112 Z) do granicy z działką nr 81/6 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie,

  • ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Szczecińską (drogi powiatowe nr 4101 Z i 4102 Z) do dojazdu do skrzyżowania z drogą krajową S-3.”

Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników 1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 28-08-2013 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2013 13:12