Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-09-18 14:42
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2013-09-18 14:43
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. 2013-09-18 14:46
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-09-18 14:47
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2013-09-18 14:48
Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Radosny przedszkolak", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-09-18 14:50
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Gryfice dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2013-09-18 14:51
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Goleniowa, w ciągu ulicy Dworcowej, w obrębie Goleniów-8 2013-09-18 14:52
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom Złota, Srebrna, Platynowa i Krucza we wsi Kliniska Wielkie oraz w sprawie nadania nazwy ulicy - będącej rozszerzeniem zasięgu ulicy Szczecińskiej we wsi Kliniska Wielkie 2013-09-18 14:53
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie na rzecz mieszkańców Gminy Maszewo zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób upośledzonych umysłowo 2013-09-18 14:55
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie na rzecz mieszkańców Gminy Stepnica zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób upośledzonych umysłowo 2013-09-18 14:56
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2013-09-18 14:58
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów 2013-09-18 14:59
Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2013-09-18 14:59
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych (ul. Norwida, ul. Andersa i ul. Dworcowa w Goleniowie) 2013-09-18 15:01
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2013-09-18 15:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Goleniów nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na terenie Gminy Goleniów na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu 2013-09-18 15:03