herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Goleniowie wraz z budową infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej , wodociągową, kanalizacji teletechnicznej i oświetleniem ulicznym, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości wg katastaru nieruchomości