Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-10-23 13:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2013-10-23 13:27
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2014 2013-10-23 13:28
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2014 2013-10-23 13:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2014 rok" 2013-10-23 13:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2013 rok" 2013-10-23 13:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach Szczecińskiej, Andersa i Placu Bramy Wolińskiej, z tym samym podmiotem na kolejny okres oraz na oddanie w użyczenie tych nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata 2013-10-23 13:37
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Samorządowe S6" 2013-10-23 13:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2013-10-23 13:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2013-10-23 13:41
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jego utrzymania 2013-10-23 13:42
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jego utrzymania 2013-10-23 13:43
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Urodzajna w Goleniowie 2013-10-23 13:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2013-10-23 13:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/419/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych (ul. Norwida, ul. Andersa i ul. Dworcowa w Goleniowie) 2013-10-23 13:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/420/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2013-10-23 13:51
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia w terminie ustawowym złożonego wniosku 2013-10-23 13:52