herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu19 listopada 2013r. została wydana decyzja Nr 27/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Wykonanie melioracji szczegółowych ? Komarowo? oraz ?Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 ? 12+500 i Kanału Komarowskiego w km 0+000 - 3+200?

Goleniów, dnia19 listopada 2013r.

 

WPNS.6220.16.2012.JC

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu19 listopada 2013r. została wydana decyzja Nr 27/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” oraz „Odbudowa Kanału Jankowskiego w km 0+000 – 12+500 i Kanału Komarowskiego w km 0+000 - 3+200”

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 29-11-2013 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2013 11:41