herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie dot. zakończenia prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentow dla obszarów : Jezioro Miedwie i okolice PLB320005, Dolina Płoni i Jezioro Miedwie , Łąki Skoszewskie, Uroczyska w Lasach Stepnickich