Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum;

  2. odczytanie porządku obrad sesji;

  3. przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 listopada 2013 r.

 1. Interpelacje radnych.

 2. Wolne wnioski.

 3. Projekty uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2013 r.;

  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025;

  3. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r.;

  4. ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2013.

 1. Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2014:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;

 2. odczytanie opinii stałych komisji w sprawie projektu budżetu wraz z ich wnioskami;

 3. odczytanie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu wniosków zgłoszonych przez
  1/3 składu Rady, przedstawienie stanowiska i wniosków Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu oraz opinii co do pozostałych wniosków;

 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie uwag zawartych w opinii RIO, opiniach komisji i zgłoszonych wnioskach oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu;

 6. dyskusja nad projektem budżetu, wnioskami, autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;

 7. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014- 2026.

 2. Projekty uchwał w sprawie

   1. zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jego utrzymania;

   2. zmiany uchwały Nr XXXVII/435/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jego utrzymania;

   3. zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie
    w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów;

   4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej;

   5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Mostach obejmującej obszary w obrębie ewidencyjnym Glewice 2 i Burowo;

   6. ustanowienia pomnika przyrody pn: „űródlisko nad brzegiem Strugi Stawnej”;

   7. wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Goleniów nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na terenie Gminy Goleniów na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu;

   8. zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014;

   9. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2014 r.;

   10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych;

   11. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów.

 1. Informacje o działalności między sesjami:

   1. Burmistrza Gminy;

   2. Komisji Rady Miejskiej;

   3. Przewodniczącego Rady.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 11-12-2013 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 13:54