Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-12-11 13:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2013-12-11 13:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r. 2013-12-11 13:59
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2013. 2013-12-11 14:00
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2014 rok 2013-12-11 14:53
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2013-12-11 14:55
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jego utrzymania 2013-12-11 14:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/435/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jego utrzymania 2013-12-11 14:04
Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2013-12-11 14:05
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej 2013-12-11 14:06
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Mostach obejmującej obszary w obrębie ewidencyjnym Glewice 2 i Burowo 2013-12-11 14:09
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pn: "Źródlisko nad brzegiem Strugi Stawnej" 2013-12-11 14:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Goleniów nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na terenie Gminy Goleniów na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu 2013-12-11 14:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2013-12-11 14:15
Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2014 r. 2013-12-11 14:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2013-12-11 14:19
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2013-12-11 14:20