Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-01-22 18:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2014-01-22 18:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2025 2014-01-22 18:13
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2014 dla Stowarzyszenia Społeczno Edukacyjno Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood & Brass Band 2014-01-22 18:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2014 rok" 2014-01-22 18:15
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2014-01-22 18:16
Projekt uchwały w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2014-01-22 18:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości położonych w Mostach, Lubczynie, Krępsku z tym samym podmiotem na kolejny okres 2014-01-22 18:18
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jego utrzymania 2014-01-22 18:18
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Czarna Łąka 2014-01-22 18:19
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica 2014-01-22 18:20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2014-01-22 18:21
Projekt uchwały w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2014 r. 2014-01-22 18:21