Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE nr 207/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 października 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu położonych w obrębie Załom z przeznaczeniem na poszerzenie i zmianę przebiegu ulicy Polnej ? drogi publicznej gminnej.


ZARZĄDZENIE nr 207/2009

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu położonych w obrębie Załom z przeznaczeniem na poszerzenie i zmianę przebiegu ulicy Polnej - drogi publicznej gminnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157 poz. 1241) oraz § 5 Uchwały nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu (opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. nr 104 poz. 2361), zmienionej uchwałami nr XXIX/361/05 i XXXI/380/05, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nie zabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Załom, posiadających urządzoną księgę wieczystą Kw nr 15973, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

- 74/8 o powierzchni 3903 m2, z przeznaczeniem na zmianę przebiegu i przedłużenie drogi gminnej,

- 74/12 o powierzchni 381 m2, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej - ulicy Polnej.

§ 2. Działki nr 74/8 i 74/12, opisane w § 1, w wyniku przejęcia przez Gminę, dołączyć do księgi wieczystej Kw nr 27957, urządzonej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów, położonych w tej samej miejscowości, stanowiących drogi i przeznaczonych na ten cel gospodarczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Opracował: WGR Tomasz Szadkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 07-01-2010 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2010 11:48